Hàng hóa

Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ miễn trừ áp thuế CBPG tạm thời sản phẩm bột ngọt đến 27/4

09:30 | 28/03/2020

Chia sẻ

Sau khi ban hành quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời đối với một số sản phẩm bột ngọt nhập khẩu từ Trung Quốc và Indonesia, Cục Phòng vệ thương mại sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ từ các doanh nghiệp.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết ngày 18/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 881/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc và Indonesia (mã vụ việc: AD09).

Sản phẩm bột ngọt bị áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) chính thức được phân vào mã HS: 2922.42.20.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương qui định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại, Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá vụ việc AD09 bao gồm các tài liệu được qui định tại Điều 14 và Phụ lục III Thông tư 37/2019/TT-BCT.

Hồ sơ đề nghị miễn trừ doanh nghiệp gửi tới Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn hoặc tới Cục Phòng vệ thương mại trước 17h ngày 27/4/2020.

Theo Quyết định số 881/QĐ-BCT các sản phẩm bột ngọt nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc và Indonesia sẽ bị áp dụng mức thuế tuyệt đối trong khoảng từ 2.889.245 đồng/tấn đến 6.385.289 đồng/tấn.

Vụ việc này được Bộ Công Thương bắt đầu tiến hành điều tra từ tháng 10/2019 trên cơ sở kết quả thẩm định Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp CBPG của đại diện ngành sản xuất trong nước.

Kết quả điều tra cho thấy mặc dù biện pháp tự vệ dưới hình thức thuế tuyệt đối ở mức 3.201.039 đồng/tấn nhưng lượng hàng hóa nhập khẩu sau khi áp thuế tự vệ có dấu hiệu bán phá giá với lượng khá lớn. Từ 2,88 triệu đồng/tấn đến hơn 6,3 triệu đồng/tấn đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Indonesia, tương ứng với biên độ bán phá giá cao nhất lên tới hơn 28%.

"Mức độ bán phá giá như vậy cho thấy hàng hóa nhập khẩu đang tiếp tục đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất bột ngọt trong nước", Bộ Công Thương cho biết.

Như Huỳnh