|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Bộ Công Thương khẩn trương rà soát hàng hóa có hình ảnh 'đường lưỡi bò'

16:36 | 05/11/2019
Chia sẻ
Sau khi xảy ra một số trường hợp doanh nghiệp, đơn vị nhập khẩu hàng hóa để bán, giới thiệu... có hình ảnh và thông tin về "Đường lưỡi bò", Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, rà soát hàng hóa của doanh nghiệp.

Ngày 1/11, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và các Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại trên địa bàn.

Cụ thể, yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn theo thẩm quyền đối với các hoạt động trong ngành công Thương như sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,… 

Việc này nhằm kịp thời phát hiện và xử lí nghiêm theo qui định đối với các trường hợp hàng hóa có hình ảnh, thông tin về "Đường chín đoạn" ("Đường lưỡi bò") và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm qui định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, thông báo và khuyến cáo đến các doanh nghiệp trên địa bàn rà soát thông tin và tính năng của sản phẩm do doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh để tránh nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa có hình ảnh, thông tin về "Đường lưỡi bò" và hình ảnh, thông tin khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tuyên truyền đến người dân, người tiêu dung trên địa bàn nâng cao cảnh giác, không mua, không sử dụng và kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền đối với hàng hóa có hình ảnh, thông tin về "Đường lưỡi bò" và các nội dung khác gây ảnh hưởng đến an ninh và chủ quyền quốc gia, vi phạm qui định của pháp luật Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương thời gian qua xảy ra một số trường hợp doanh nghiệp, đơn vị nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam để bán, tham gia trưng bày, giới thiệu... có hình ảnh và thông tin về "Đường lưỡi bò".

Sự việc này có tính chất rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, vi phạm qui định Pháp luật hiện hành, Bộ Công Thương nhận định.

Như Huỳnh