|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) muốn chào bán hơn 15 triệu cổ phiếu với giá chưa bằng 1/2 thị giá

07:00 | 25/08/2023
Chia sẻ
Sau đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, số cổ phiếu TNH dự kiến tăng từ 95,8 triệu lên 125,3 triệu.

HĐQT CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (Mã: TNH) vừa thông qua việc triển khai đồng thời phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022. Thời gian thực hiện là sau khi ĐHĐCĐ thông qua và UBCKNN chấp thuận, dự kiến từ quý III-IV/2023.

Cụ thể, TNH muốn chào bán hơn 15,2 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, thấp hơn 58% giá chốt phiên 24/8 là 23.750 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:15,856127.

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu (152 tỷ đồng) được công ty dùng để trả nợ vay các cá nhân, tổ chức tín dụng và bổ sung vốn lưu động. Cụ thể, TNH dự kiến dùng 92 tỷ đồng trả nợ các cá nhân, trong đó trả nợ Chủ tịch HĐQT TNH - Hoàng Tuyên gần 36 tỷ đồng; trả nợ ngân hàng BIDV và MB 20 tỷ đồng. Số còn lại dùng để thanh toán tiền mua sắm hàng hoá, thuốc, vật tư…

 Nguồn: TNH.

Về việc trả cổ tức, TNH dự kiến phát hành hơn 14,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 15 cổ phiếu mới), như kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2023 đặt ra. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế tại ngày 31/12/2022 trên BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

Sau đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức bằng cổ phiếu, số cổ phiếu TNH dự kiến tăng từ 95,8 triệu lên 125,3 triệu.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, TNH ghi nhận 230 tỷ đồng doanh thu thuần, 61 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 11%, 13% so với cùng kỳ. Năm nay, công ty đặt mục tiêu 470 tỷ đồng doanh thu thuần, 150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 1,5%, 6,3% so với năm 2022. Như vậy, sau hai quý, TNH đã hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu, 41% chỉ tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6, tổng tài sản của TNH đạt 2.100 tỷ đồng tăng 51% so với đầu năm. Khoản tiền, tiền gửi có kỳ hạn đạt 497 tỷ đồng, gấp 6,7 lần so với đầu năm.

Tính đến cuối tháng 6, tổng nợ vay của TNH khoảng 542 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 1.525 tỷ đồng bao gồm 307 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh