|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Becamex IJC hoàn trả 50% vốn góp cho cổ đông, giá 10.000 đồng/cổ phiếu

14:48 | 18/10/2016
Chia sẻ
Sau khi thực hiện hoàn trả 50% vốn góp, Becamex IJC dự kiến mua lại 2,097 triệu cổ phiếu quỹ để đảm bảo vốn điều lệ là 1.350 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Becamex IJC (Mã: IJC) vừa công bố phương án điều chỉnh giảm vốn điều lệ được ĐHCĐ thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Theo đó, Công ty thực hiện hoàn trả 50% phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền hoàn trả vốn góp. Giá trị hoàn trả vốn góp là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phần sẽ được hoàn trả vốn góp cho 1 cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý IV/2016.

Trong cả năm trở lại đây, cổ phiếu IJC đều giao dịch dưới mệnh giá. Chốt phiên ngày 17/10, cổ phiếu IJC có giá 8.300 đồng/cp. Như vậy, giá hoàn trả vốn góp hiện cao hơn thị giá.

Việc hoàn trả sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thực hiện.

Dự kiến sau hoàn trả, vốn điều lệ công ty là 1.370,97 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện hoàn trả 50% vốn góp và đảm bảo vốn điều lệ sau khi giảm là 1.350 tỷ đồng, công ty dự kiến mua lại 2,097 triệu cổ phiếu quỹ. Giá mua lại theo giá thị trường tại thời điểm mua, phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Diễn biến giá cổ phiếu IJC trong 1 năm

Khổng Chiêm