Tài chính

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bổ nhiệm thêm một thành viên HĐQT

11:38 | 08/07/2019

Chia sẻ

Ông Hoàng Việt Trung vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Trước khi bổ nhiệm ông Trung, HĐQT BHTGVN có tổng cộng ba thành viên.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bổ nhiệm thành viên chuyên trách HĐQT - Ảnh 1.

Ông Hoàng Việt Trung phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: SBV)

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) vừa quyết định điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Việt Trung giữ chức Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị (HĐQT) BHTGVN.

Trước khi bổ nhiệm ông Hoàng Việt Trung giữ chức vụ Cục trưởng cục thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thành phố Hà Nội. Ông cũng từng giữ nhiều chức vụ khác quan trọng tại NHNN.

Sau khi bổ nhiệm ông Trung, HĐQT BHTGVN gồm có 4 thành viên bao gồm ông Nguyễn Quang Huy - Chủ tịch HĐQT; ông Đào Quốc Tính – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ông Ngô Quang Lương và ông Hoàng Việt Trung - Thành viên chuyên trách.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hoạt động bảo đảm an toàn vốn và tự bù đắp chi phí. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được miễn nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật.

Chế độ tài chính của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam do Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qui định.

Mạnh Đức