|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Bảo hiểm MIC chốt quyền tham dự đại hội cổ đông vào ngày 8/3

17:29 | 16/02/2024
Chia sẻ
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của MIC là ngày 8/3. Thời gian, địa điểm và các nội dung thảo luận vẫn chưa được công ty công bố.

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC - Mã: MIG) vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 là ngày 8/3.

Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ sẽ được thông báo tới cổ đông trong thư mời họp. Nội dung chi tiết về các vấn đề được thảo luận trong cuộc họp vẫn chưa được công bố. 

MIC là công ty con của Ngân hàng Quân đội (tỷ lệ sở hữu vào cuối quý IV là 68,4%). Theo báo cáo tài chính quý IV, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 109,7 tỷ đồng, tăng 347,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2023, lợi nhuận của công ty đạt 280,6 tỷ đồng, tăng 75,9%. Theo dữ liệu từ WiChart, mức lợi nhuận quý IV và cả năm 2023 đều là kết quả kỷ lục trong lịch sử hoạt động của bảo hiểm MIC.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của MIC đạt hơn 8.800 tỷ đồng, tăng 3,2% so với đầu năm. Trong đó, số dư các khoản đầu tư ngắn hạn của ngân hàng là 3.522 tỷ đồng, tăng 33,8% so với đầu năm nhưng giảm so với quý III (hơn 3.800 tỷ đồng). 

Minh Quang