Tài chính

Bảo hiểm Bưu điện muốn nới room từ 49% lên 100%

21:30 | 12/06/2020

Chia sẻ

Tại đại hội lần này, HĐQT sẽ trình cổ đông tăng tỉ lệ sở hữu tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài tại PTI từ 49% lên 100%.

Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 với mục tiêu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ dự báo tốc độ tăng trưởng khoảng 10-12% với xu hướng chung là các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển các kênh phân phối hỗ trợ cho các sản phẩm bán lẻ, trong đó đặc biệt là cuộc đua doanh số thông qua kênh ngân hàng.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm 6.350 tỉ đồng, tăng 9,5%. Lợi nhuận trước thuế 160,3 tỉ đồng, tăng 20%. Lợi nhuận sau thuế 128.74 tỉ đồng, tăng 16,7%. Tỉ lệ cổ tức 10%

Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2020-2025 của PTI là tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm bình quân 12% năm. Đến năm 2025, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 11.000 tỉ đồng, chiếm 12% thị phần đứng vị trí thứ 2 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT) PTI dự kiến trình cổ đông tăng tỉ lệ sở hữu tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài từ 49% lên 100%.

Theo PTI, công ty nhận được xếp hạng tín nhiệm (B++) từ A.M.Best vào tháng 2/2020 và xếp hạng tín nhiệm này có thể bị thay đổi theo tình hình của công ty A.M.Best, đang chú ý đến điểm doanh thu của PTI tăng trưởng mạnh nhưng không có sự gia tăng về vốn nhiều năm qua. Theo đó, tăng vốn điều lệ là cần thiết để duy trì hoặc tăng xếp hạng tín dụng trong tương lai.

Trường hợp PTI mở rộng kinh doanh bằng hình thức tăng vốn và phát hành trái phiếu doanh nghiệp, việc tăng tỉ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ tăng khả năng thành công của những đề án.

Đồng thời, thông qua việc tăng tỉ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài, kì vọng PTI sẽ mở rộng kinh doanh và tăng trưởng lợi nhuận. Tính thanh khoản và giá trị của cổ phiếu PTI trên thị trường chứng khoán sẽ được cải thiện.

Thu Hoài