Tài chính

Bảo hiểm Agribank có Tổng Giám đốc mới

19:31 | 07/06/2019

Chia sẻ

Từ ngày 1/6, ông Nguyễn Tiến Hải chính thức trở thành Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc ABIC thay Bà Hoàng Thị Tính nghỉ hưu theo chế độ.
Bảo hiểm Agribank có Tổng Giám đốc mới - Ảnh 1.

ông Nguyễn Tiến Hải - Tân Tổng Giám đốc ABIC (Nguồn: ABIC).

Theo thông báo từ CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC), Hội đồng Quản trị công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải - Phó Tổng Giám đốc ABIC giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc ABIC thay Bà Hoàng Thị Tính nghỉ hưu theo chế độ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/6/2019.

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1975, là thạc sĩ Luật kinh tế và quản lý chuyên ngành tài chính ngân hàng, bảo hiểm. Trước khi làm Tổng giám đốc ABIC, ông Hải từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các công ty bảo hiểm trong nước như Bảo Minh, PJICO, bắt đầu làm việc tại ABIC vào tháng 7/2007 với chức vụ Trưởng phòng Tài sản kỹ thuật và được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc ABIC kể từ tháng 7/2014.

Sau khi bổ nhiệm, Hội đồng Quản trị của ABIC sẽ gồm có 5 thành viên trong đó Chủ tịch là ông Đinh Việt Đông và 4 thành viên khác là ông Nguyễn Tiến Hải, ông Lê Hồng Quân, ông Dương Văn Thành và ông Đặng Văn Liễu.

Năm 2018, lợi nhuận trước thuế đạt 214,8 tỉ đồng, tăng trưởng gần 34% so với năm 2017. Tổng doanh thu bán hàng của ABIC đạt 1.510 tỉ đồng, tăng trưởng 14,1%; doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 1.413 tỉ đồng, tăng trưởng 14,4%; doanh thu đầu tư tài chính đạt 96,5 tỉ đồng, tăng trưởng 19,8%.

ABIC đặc kế hoạch tăng trưởng doanh thu bán hàng 12% trong năm 2019; doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng trưởng 12%; doanh thu đầu tư tài chính tăng trưởng 12% và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 6,87 % so với năm 2018.


Trúc Minh