Thời sự

Ba lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương

14:24 | 17/06/2021

Chia sẻ

Thường vụ Quân ủy Trung ương gồm 6 người, trong đó có ba lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Bí thư Quân ủy Trung ương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Sáng 17/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo Báo Chính phủ, tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng công bố quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định các nhân sự tham gia Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 người.

Thường vụ Quân ủy Trung ương gồm 6 người, trong đó có ba lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Bí thư Quân ủy Trung ương), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

Ba nhân sự còn lại gồm Bộ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường và Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương.

Ba lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tham gia Thường vụ Quân ủy Trung ương - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VGP).

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Theo Tổng Bí thư, Quân ủy Trung ương đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Cùng với đó, Quân ủy Trung ương đã tham mưu ban hành nhiều chiến lược, đề án rất quan trọng, góp phần phát triển tư duy lý luận, hoàn thiện đường lối, nghệ thuật quân sự, hệ thống chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nền quốc phòng toàn dân được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Quân uỷ Trung ương nhiệm kỳ mới ý thức sâu sắc về trọng trách, tiếp tục vững vàng, đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát với thực tiễn, nhạy bén với cái mới, gương mẫu, nói đi đôi với làm.

Quân ủy Trung ương phải xây dựng Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, mẫu mực tiêu biểu và lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Anh Đào