Doanh nghiệp

6 tháng, Gilimex hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm

11:50 | 27/07/2020

Chia sẻ

So với mục tiêu 1.900 tỉ đồng doanh thu tối thiểu năm 2020, lãi sau thuế tối thiểu 95 tỉ đồng, sau nửa đầu năm, Gilimex đã thực hiện 86% chỉ tiêu doanh thu và 108% chỉ tiêu lợi nhuận.

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex - Mã: GIL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí II với doanh thu thuần đạt 916 tỉ đồng, tăng 69% so với cùng kì năm 2019. Lãi gộp tăng 87% lên 142 tỉ đồng.

Doanh thu tài chính tăng 31% lên 21 tỉ đồng, trong khi đó chi phí tài chính giảm từ 20 tỉ đồng còn 15 tỉ đồng nhờ giảm chi phí lãi vay và hoàn nhập dự phòng chứng khoán.

Chi phí hoạt động trong kì cũng tăng đáng kể, như chi phí bán hàng tăng 234% đạt 42 tỉ đồng, chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 42% lên 28 tỉ đồng. 

Kết quả, lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ quí II đạt 61 tỉ đồng, gấp đôi quí II/2019.

Lũy kế 6 tháng, Gilimex ghi nhận 1.638 tỉ đồng doanh thu thuần và 103 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ, lần lượt tăng 51% và 65% so với cùng kì năm trước.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.900 - 2.000 tỉ đồng, lãi sau thuế hợp nhất 95 - 105 tỉ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, GIL đã thực hiện 86% kế hoạch doanh thu tối thiểu và vượt 8% kế hoạch lợi nhuận tối thiểu.

Không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng tăng 104% so với cùng kì, đạt gần 415 tỉ đồng.

6 tháng, Gilimex hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thảo tổng hợp từ BCTC quí II của GIL

Tại thời điểm 30/6, tổng giá trị tài sản của GIL đạt 2.297 tỉ đồng, tăng 21% so với thời điểm đầu năm. Trong đó các khoản mục lớn bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền 776 tỉ đồng, gấp đôi so với đầu kì, các khoản phải thu ngắn hạn 606 tỉ đồng (tăng 60%), hàng tồn kho 402 tỉ đồng (giảm 37%)...

Tại phía nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt hơn 580 tỉ đồng, tương đương hồi đầu năm.

Thu Thảo