|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

vùng nguyên liệu chè

Đùn đẩy trách nhiệm việc tranh mua, tranh bán vùng nguyên liệu chè Lai Châu

Đùn đẩy trách nhiệm việc tranh mua, tranh bán vùng nguyên liệu chè Lai Châu

Việc tranh mua, tranh bán thời gian qua đang làm phá vỡ vùng nguyên liệu chè và gây ảnh hưởng tới thương hiệu chè của Lai Châu.
Hàng hóa -07:08 | 24/07/2019
Gỡ khó đưa ngành chè phát triển

Gỡ khó đưa ngành chè phát triển

Để cây chè phát triển tương xứng với tiềm năng và thế mạnh, Phú Thọ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tái cơ cấu ngành chè theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững.
Hàng hóa -06:53 | 24/11/2017

vùng nguyên liệu chè