Tài chính

VietinBank điều chỉnh số liệu BCTC 2018, lợi nhuận giảm gần 172 tỉ đồng

18:35 | 28/11/2019

Chia sẻ

Thực hiện theo báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, phần lớn các khoản mục liên quan đến lợi nhuận VietinBank điều chỉnh giảm, trong khi đó điều chỉnh tăng số liệu về chi phí dự phòng rủi ro.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) phát đi thông báo điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính (BCTC riêng lẻ) và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán theo báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Đối với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, VietinBank đã điều chỉnh các khoản mục gồm chi phí dự phòng, chi phí hoạt động, thu nhập lãi, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng được điều chỉnh giảm 120 tỉ đồng, từ 14.256 tỉ xuống 14.084 tỉ đồng; trong khi chi phí dự phòng rủi ro tăng từ 7.751 tỉ lên 7.803 tỉ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của VietinBank giảm gần 172 tỉ đồng, xuống còn 6.559 tỉ đồng. Sau khi, trừ thuế thu nhập doanh nghiệp 1.281 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 139 tỉ xuống còn 5.277 tỉ đồng.

VietinBank điều chỉnh số liệu BCTC 2018, lợi nhuận giảm gần 172 tỉ đồng  - Ảnh 2.

VietinBank điều chỉnh các khoản mục trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đã qua kiểm toán 2018 (Nguồn: VietinBank)

Đối với Bảng cân đối kế toán, VietinBank thực điều chỉnh phân loại nợ, nguyên giá tài sản cố định, khấu hao, tài sản có khác, các khoản phải trả và công nợ khác, vốn và các quĩ. Sau điều chỉnh, giá trị tổng tài sản VietinBank giảm hơn 145 tỉ đồng xuống còn gần 1.164.435  tỉ đồng.

Trong các khoản mục được điều chỉnh tại Bảng cân đối kế toán, khoản mục lãi và phí phải thu có sự thay đổi mạnh nhất khi giảm gần 308 tỉ đồng so với báo cáo kiểm toán trước đó.

Ngoài ra, VietinBank cũng cho biết do Kiểm toán Nhà nước chỉ điều chỉnh số liệu trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất nên ngân hàng phải điều chỉnh tương ứng với Bảng cân đối kế toán riêng lẻ và Báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ.

Đồng thời, việc điều chỉnh số liệu cũng được thực hiện cho số liệu đầu kì tại BCTC quí IV/2019. Trong khi các số liệu trên BCTC quí I, II và III/2019 giữ nguyên không thay đổi.

Quốc Thụy