Tài chính

'Vượt mặt' BIDV, VietinBank lãi sau thuế hơn 4.300 tỉ đồng, còn hơn 13.000 tỉ đồng nợ xấu nội bảng

10:00 | 31/07/2019

Chia sẻ

Luỹ kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế VietinBank đạt 5.335 tỉ đồng, tăng 1,3% và đạt hơn 56% kế hoạch cả năm (9.500 tỉ đồng). Tỉ lệ nợ xấu giảm nhẹ về 1,47%.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa công bố báo cáo tài chính quí II với lợi nhuận trước thuế đạt 2.182 tỉ đồng, giảm nhẹ 2,5% so với cùng kì năm trước. 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế VietinBank đạt 5.335 tỉ đồng, tăng 1,3% và đạt hơn 56% kế hoạch cả năm (9.500 tỉ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 4.307 tỉ đồng, con số này đã vượt qua mức lợi nhuận của BIDV mới công bố cách đây không lâu 3.826 tỉ đồng.

Trong nửa đầu năm 2019, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng 12% với 16.177 tỉ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và dịch vụ tăng trưởng mạnh lần lượt 120% và 63% mang về 787 tỉ đồng và 1.955 tỉ đồng.

Trong khi đó, các mảng hoạt động từ chứng khoán và hoạt động kinh doanh khác lại ghi nhận sự sụt giảm mạnh. Đáng chú ý, hoạt động đầu tư chứng khoán lỗ gần 146 tỉ đồng trong khi cùng kì năm trước lãi hơn 130 tỉ đồng (trong quí II lỗ 63 tỉ đồng).

Screen Shot 2019-07-31 at 09

Kết quả kinh doanh VietinBank (Nguồn: BCTC VietinBank).

Ngân hàng cũng đẩy mạnh chi phí dự phòng rủi ro lên 7.477 tỉ đồng, tăng 51%. Do đó, mặc dù lãi thuần trong 6 tháng đầu năm tăng hơn 25% nhưng lợi nhuận ròng lại chỉ tăng nhẹ hơn 1%.

Tính đến 30/6/2019, tổng tài sản của VietinBank tăng nhẹ 1,7% so với cuối năm trước đạt 1.183.796 tỉ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng 2,4% với 885.535 tỉ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng cũng tăng ở mức tương đương 2,5% với 846.860 tỉ đồng.

Số dư nợ xấu của ngân hàng giảm nhẹ 5% với hơn 13.000 tỉ đồng nợ xấu nội bảng kéo tỉ lệ nợ xấu giảm từ 1,58% cuối năm trước về 1,47%.

Ngân hàng không công bố chính xác số dư trái phiếu VAMC còn nắm giữ nhưng giá trị chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành hiện có là 13.814 tỉ đồng.

Screen Shot 2019-07-31 at 09

Một số chỉ tiêu tài chính của VietinBank (Nguồn: BCTC VietinBank).

Trong cơ cấu nợ xấu của VietinBank, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) chiếm tỉ trọng lớn nhất hơn 56% với 7.347 tỉ đồng, giảm 22,4% so với cuối năm trước.

Screen Shot 2019-07-31 at 09

(Nguồn: BCTC VietinBank).

Nửa đầu năm, số lượng nhân viên ngân hàng giảm 360 người, tương đương giảm 1,5%. Trong khi chi phí cho nhân viên lại tăng nhẹ 1,2% lên 4.451 tỉ đồng, ước tính mức chi trung bình hàng tháng cho một nhân viên là 30,89 triệu đồng.

Screen Shot 2019-07-31 at 09

(Nguồn: BCTC VietinBank).

Diệp Bình