|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vì sao Cienco 4 (C4G) tạm dừng chào bán hơn 112 triệu cổ phiếu?

15:19 | 04/10/2022
Chia sẻ
Cienco 4 muốn cập nhật một số nội dung liên quan đến kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty.

HĐQT Tập đoàn Cienco 4 (Mã: C4G) vừa thông qua việc tạm dừng đăng ký chào bán thêm cổ phiếu tại UBCKNN đến sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (dự kiến vào ngày 17/10).

Lý do được Cienco 4 đưa ra là để cập nhật một số nội dung liên quan đến kiện toàn cơ cấu quản trị và kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty.

Hồi tháng 4, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Cienco 4 đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Công ty dự kiến chào bán hơn 112 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu C4G giao dịch trên sàn UPCoM từ tháng 12/2018. Tại ngày 31/12/2021, cổ phiếu C4G có giá trị sổ sách là 11.347 đồng/cp theo báo cáo tài chính hợp nhất. Chốt phiên chiều 4/10, cổ phiếu C4G có giá là 10.800 đồng/cp, cao hơn 8% so với giá chào bán. 

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 50 cổ phiếu mới). Toàn bộ số cổ phiếu thực hiện theo quyền mua được tự do chuyển nhượng. 

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022, sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu đợt chào bán diễn ra thành công, vốn điều lệ của Cienco 4 tăng từ 2.247 tỷ đồng lên mức 3.371 tỷ đồng.

Số tiền dự kiến thu được là gần 1.124 tỷ đồng, công ty dùng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng (300 tỷ đồng), thanh toán các khoản công nợ phải trả cho nhà thầu và nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ (200 tỷ đồng), thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn lưu động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh (gần 624 tỷ đồng).

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Cienco 4 ghi nhận doanh thu đạt 1.210 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 79 tỷ đồng, tăng lần lượt là 45%, 97,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Cienco 4 đặt mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp mới hoàn thành 40% kế hoạch doanh thu, 26% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của Cienco 4 hơn 8.542 tỷ đồng. Trong đó, tiền, tương đương tiền và khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn chiếm 89,2 tỷ đồng. Nợ vay của doanh nghiệp khoảng 3.594 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty tính đến ngày 30/62.418 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 137 tỷ đồng.

Lâm Anh