Chứng khoán

UBCK xử phạt Fortex (FTM) việc cho vay các công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT, công bố thông tin sai lệch

19:14 | 27/03/2020

Chia sẻ

Với ba lỗi vi phạm, Fortex bị UBCKNN xử phạt tổng cộng 270 triệu đồng.

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành xử phạt với hàng loạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex, Mã: FTM).

Theo đó, Fortex bị xử phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, công ty không công bố thông tin (CBTT) đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 12/04/2019 liên quan đến vay/cấp tín dụng với ngân hàng.

Đáng chú ý, công ty bị xử phạt với hàng loạt giao dịch liên quan với công ty của ông Lê Mạnh Thường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Cụ thể, trong năm 2018, Fortex cung cấp các khoản vay cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Cường và Công ty cổ phần Bất động sản New City là các tổ chức có liên quan của cổ đông Công ty; cung cấp khoản vay cho bà Lê Thị Cúc là cổ đông cá nhân của Công ty.

Cùng với đó là giao dịch trong năm 2018 giữa Fortex và Công ty cổ phần Bất động sản Đại Cường (là tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT Công ty). Các giao dịch trên chưa được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hoặc HĐQT Công ty chấp thuận.

Với vi phạm qui định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với cổ đông, người có liên quan của cổ đông, người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Fortex bị xử phạt 100 triệu đồng.

Cũng trong đợt này, Fortex bị xử phạt 85 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch. Theo đó, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 đã được công bố ngày 21/1/2019, Fortex báo cáo không có giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây; không có giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ. 

Tuy nhiên, trong năm 2018, Công ty có giao dịch với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Cường là tổ chức mà thành viên HĐQT Công ty là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba năm trở lại đây; và có giao dịch với Công ty Cổ phần Bất động sản Đại Cường là tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT Công ty.

Lợi Hoàng