|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá AUD hôm nay 3/2: Đảo chiều giảm tại các ngân hàng

09:57 | 03/02/2023
Chia sẻ
Ghi nhận vào sáng thứ Sáu (3/2) cho thấy, tỷ giá AUD được điều chỉnh giảm ở các chiều giao dịch tại các ngân hàng trong sáng nay. Tại thị trường chợ đen, tỷ giá AUD cũng quay đầu giảm, hiện đang ở mức 16.540 - 16.650 VND/AUD.

Tỷ giá AUD trong nước

Xem thêm: Tỷ giá AUD hôm nay 4/2

Vào sáng ngày hôm nay (3/2), tỷ giá AUD ghi nhận đi xuống ở cả hai chiều mua - bán tại các ngân hàng được khảo sát.

Hiện, Nam A Bank niêm yết tỷ giá mua tiền mặt là 16.208 VND/AUD, tỷ giá mua chuyển khoản là 16.393 VND/AUD - cùng giảm 185 đồng và tỷ giá bán ra là 16.836 VND/AUD - giảm 190 đồng.

Tại VietCapitalBank, tỷ giá mua tiền mặt là 16.148 VND/AUD, tỷ giá mua chuyển khoản là 16.312 VND/AUD và tỷ giá bán ra là 17.097VND/AUD. Có thể thấy, tỷ giá giảm lần lượt 174 đồng, 175 đồng và 181 đồng.

Vietcombank triển khai tỷ giá mua tiền mặt là 16.153 VND/AUD - giảm 174 đồng trong khi tỷ giá mua chuyển khoản là 16.316 VND/AUD - giảm 175 đồng và tỷ giá bán ra là 16.842 VND/AUD - giảm 181 đồng.

Tỷ giá mua AUD tại ngân hàng Kiên Long cùng giảm 178 đồng, tương đương với mức 16.290 VND/AUD - mua tiền mặt và 16.410 VND/AUD - mua chuyển khoản. Tỷ giá bán ra đạt mức 16.753 VND/AUD sau khi giảm 179 đồng trong sáng nay.

Techcombank hiện niêm yết tỷ giá mua - bán AUD là 16.037 VND/AUD (mua tiền mặt), 16.927 VND/AUD (bán ra) - cùng giảm 56 đồng và 16.304 VND/AUD (mua chuyển khoản) - giảm 55 đồng.

Việt Á Bank đang giao dịch với tỷ giá mua tiền mặt là 16.303 VND/AUD và tỷ giá mua chuyển khoản là 16.423 VND/AUD - cùng giảm 184 đồng. Đồng thời, ngân hàng cũng hạ tỷ giá ở chiều bán ra 186 đồng lên 16.745 VND/AUD.

Hai hình thức mua tiền mặt và mua chuyển khoản tại VP Bank có tỷ giá cùng giảm 185 đồng, ứng với mức 16.177 VND/AUD và 16.177 VND/AUD. Tại chiều bán ra, ngân hàng cũng điều chỉnh giảm 178 đồng hạ tỷ giá xuống mức 16.959 VND/AUD.

Sau biến động, ngân hàng Việt Á có tỷ giá AUD mua tiền mặt và mua chuyển khoản cao nhất trong số các ngân hàng được khảo sát. Tại chiều bán ra, VietCapitalBank có tỷ giá cao nhất trong khi thấp nhất là tại ngân hàng Việt Á.

Ngày

Ngày 2/2/2023

Ngày 3/2/2023

Thay đổi so với phiên hôm trước

Ngân hàng

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Nam A Bank

16.393

16.578

17.026

16.208

16.393

16.836

-185

-185

-190

VietCapitalBank

16.322

16.487

17.278

16.148

16.312

17.097

-174

-175

-181

Vietcombank

16.327

16.491

17.023

16.153

16.316

16.842

-174

-175

-181

Kiên Long

16.468

16.588

16.932

16.290

16.410

16.753

-178

-178

-179

Techcombank

16.093

16.359

16.983

16.037

16.304

16.927

-56

-55

-56

Việt Á Bank

16.487

16.607

16.931

16.303

16.423

16.745

-184

-184

-186

VP Bank

16.362

16.362

17.137

16.177

16.177

16.959

-185

-185

-178

Tỷ giá AUD tại một số hệ thống ngân hàng được khảo sát vào lúc 8h45. (Tổng hợp: Lạc Yên)

 

Đảo chiều giảm tại các ngân hàng. (Ảnh: Lạc Yên)

 

Khảo sát tại thị trường chợ đen vào lúc 9h05 hôm nay, tỷ giá AUD hiện đang ở mức 16.540 VND/AUD tại chiều mua vào - giảm 109 đồng và mức 16.650 VND/AUD tại chiều bán ra - giảm 99 đồng so với cùng thời điểm vào hôm qua.

Tỷ giá AUD quốc tế hôm nay

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá AUD ghi nhận vào lúc 9h05 giao dịch ở mức 0,7065 AUD/USD - giảm 0,16% so với giá đóng cửa ngày 2/2. 

Ảnh: Investing.com

Lạc Yên