|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

TPBank sắp phát hành gần 620 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 39,19%

07:02 | 26/05/2023
Chia sẻ
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận việc TPBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 6.198 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn.

Ảnh minh họa:  TPBank.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 6.198 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu phổ thông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Đây là phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của TPBank thông qua.

Cụ thể, TPBank sẽ phát hành gần 620 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 39,19% bằng cổ phiếu, từ nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối luỹ kế đến năm 2021 là hơn 1.536 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần (2.561 tỷ đồng) và 2.102 tỷ đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2022.

Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Sau khi phát hành theo phương án này, vốn điều lệ của TPBank sẽ tăng từ 15.817 tỷ đồng lên 22.016 tỷ đồng. 

Phía ngân hàng cho biết tăng vốn điều lệ cho năm 2023 là nhu cầu tất yếu, giúp TPBank đáp ứng yêu cầu của NHNN về nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng để phát triển mạng lưới chi nhánh, mở rộng thị phần và quy mô kinh doanh, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ ngân hàng.

Đồng thời, giúp ngân hàng nâng cao năng lực quản trị rủi ro, thực hiện các chuẩn mực tại Hiệp ước Basel (Basel II và Basel III), phục vụ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng, góp vốn vào các lĩnh vực kinh doanh khác,...

Toàn bộ số vốn tăng thêm của TPBank sẽ được dùng để đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hệ thống thông tin; bổ sung vốn trung dài hạn; bổ sung vốn hoạt động cho ngân hàng,...

Phương Nga