Nhà đất

Tiền Giang, Hậu Giang được chuyển hơn 86 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

08:07 | 21/07/2021

Chia sẻ

Tỉnh Tiền Giang được thực hiện chuyển mục đích sử dụng gần 30 ha đất trồng lúa, trong khi đó, tỉnh Hậu Giang được phép chuyển mục đích sử dụng hơn 56 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND tỉnh Tiền Giang quyết định chuyển chuyển mục đích sử dụng gần 30 ha và tỉnh Hậu Giang được phép chuyển mục đích sử dụng hơn 56 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo UBND hai tỉnh Tiền Giang và Hậu Giang thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan.

Hai địa phương này sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện dự án phải bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành liên quan có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Minh Tuấn