Tài chính

Thực hư việc nhân viên VietinBank sắp được nhận thưởng 'khủng' 6 tháng lương?

05:00 | 16/12/2020

Chia sẻ

VietinBank vừa công bố hai Nghị quyết về phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 và 2019 với mức trích khen thưởng phúc lợi lên tới 6 tháng lương bình quân người lao động.
Thực hư việc nhân viên VietinBank sắp được nhận thưởng 'khủng' 6 tháng lương? - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. (Ảnh: VietinBank).

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án trích các quỹ năm 2018 và năm 2019.

Với lợi nhuận riêng lẻ năm 2018 là gần 5.054 tỉ đồng, ngân hàng sẽ trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 252,6 tỉ đồng, trích quỹ dự phòng tài chính 505,3 tỉ đồng và trích quĩ khen thưởng, phúc lợi  hơn 1.393 tỉ đồng. 

Quĩ khen thưởng phúc lợi này tương đương 3 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động, 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (không quá 3 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động) và 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý. 

Thực hư việc nhân viên VietinBank sắp được nhận thưởng 'khủng' 6 tháng lương? - Ảnh 2.

Nguồn: VietinBank.

Với 9.283 tỉ đồng lợi nhuận năm 2019, ngân hàng sẽ trích 464 tỉ đồng vào quĩ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 928 tỉ đồng vào quĩ dự phòng tài chính và gần 2.143 tỉ đồng cho quĩ khen thưởng phúc lợi.

Theo thông tin trong Nghị quyết, mức trích khen thưởng phúc lợi này tương đương 2,8 tháng lương bình quân thực hiện, 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý.

Thực hư việc nhân viên VietinBank sắp được nhận thưởng 'khủng' 6 tháng lương? - Ảnh 3.

Nguồn: VietinBank.

Điều đáng chú ý là hai Nghị quyết này vừa được ban hành khiến cho nhiều người cho rằng nhân viên VietinBank sắp nhận được khoản khen thưởng "khủng". Tuy nhiên, một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán ngân hàng cho hay đây không phải là khoản chi mới, những khoản chi khen thưởng và phúc lợi hàng năm thường đều đã được chi sau khi kết thúc năm tài khoá và hiện tại có thể có một số điều chỉnh.

Đại diện VietinBank cũng đã chính thức xác nhận không có chuyện ngân hàng sắp chi thưởng gần 6 tháng lương bình quân.

Trong thông cáo phát đi vào sáng 16/12, VietinBank cho biết đầu năm 2019 và 2020, ngân hàng đã trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước là NHNN phê duyệt trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018, 2019. 

Đến tháng 12/2020, ngay khi nhận được phê duyệt của NHNN, các bộ phận chức năng tại VietinBank đã trình HĐQT phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và 2019, trong đó bao gồm các nội dung về trích lập các quỹ bắt buộc, trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và chia cổ tức.

Việc trích và sử dụng quỹ khen thưởng và phúc lợi từ phương án phân phối lợi nhuận được căn cứ theo quy định tài chính của tổ chức tín dụng và quy chế tài chính của VietinBank. Hai quỹ này được sử dụng theo các kế hoạch, chương trình do cấp có thẩm quyền phê duyệt với các mục đích cụ thể theo quy định của pháp luật và VietinBank.

"Việc HĐQT VietinBank ban hành 2 Nghị quyết 450 và Nghị quyết 440 chỉ để công bố về số liệu của các quỹ được trích cụ thể trong năm 2018 và 2019 mà không làm phát sinh việc “sắp chi thưởng gần 6 tháng lương", thông cáo khẳng định.

Theo tìm hiểu của người viết, trong nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên được phê duyệt các năm trước, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ của ngân hàng mẹ được xác định là 5.193 tỉ đồng, mức trích khen thưởng phúc lợi là gần 1.418 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 9.283 tỉ đồng, mức trích khen thưởng phúc lợi tương ứng là 1.849 tỉ đồng.

Như vậy, mức trích quĩ khen thưởng phúc lợi mới công bố của năm 2018 thấp hơn 24 tỉ đồng và của năm 2019 cao hơn gần 294 tỉ đồng so với con số trong các Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên trước đó.

Sau khi thực hiện điều chỉnh, tổng lợi nhuận còn lại sau trích lập các quĩ của năm 2017, 2018 và lợi nhuận còn lại sau trích lập các quĩ và chia cổ tức tiền mặt của năm 2019 sẽ được dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu là gần 10.824 tỉ đồng.

Theo phương án tăng vốn điều lệ được ĐHĐCĐ ngân hàng thông qua trước đó, VietinBank dự kiến sẽ phát hành hơn 1,07 tỉ cổ phiếu, tương đương xấp xỉ 28,79% số cổ phần đang lưu hành, để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ của ngân hàng lên 47.954 tỉ đồng.

Diệp Bình