|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thu từ dầu thô gấp 2,1 lần kế hoạch, ngân sách bội thu hơn 241.000 tỷ đồng

13:29 | 29/09/2022
Chia sẻ
Trong 9 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách từ dầu thô ước đạt 60.100 tỷ đồng, gấp 2,1 lần dự toán năm và tăng 103,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc tháng 9, ngân sách đang bội thu 241.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê (GSO), thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) 9 tháng năm 2022 ước tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi NSNN  ước chỉ tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Việc ngân sách bội thu đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

 

 

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9/2022 ước đạt 94,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2022 đạt 1.327,3 nghìn tỷ đồng bằng 94% dự toán năm và tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 9/2022 ước đạt 71.300 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2022 đạt 1,04 triệu tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán năm và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 9/2022 ước đạt 7.000 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2022 đạt 60.100 tỷ đồng, gấp 2,1 lần dự toán năm và tăng 103,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 9/2022 ước đạt 16.500 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2022 đạt 216.500 tỷ đồng, bằng 108,8% dự toán năm và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi NSNN, tổng chi NSNN tháng 9/2022 ước đạt 132.700 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2022 ước đạt 1.086,3 nghìn tỷ đồng bằng 60,9% dự toán năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 9 tháng năm 2022 đạt 758.800 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán năm và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 253.100 tỷ đồng, bằng 48,1% và tăng 15,8%; chi trả nợ lãi 72.600 tỷ đồng, bằng 70% và giảm 9,1%.

 Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, ngân sách bội thu hơn 241.000 tỷ đồng. 

Hạ An

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 25 - 29/9: Rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh có phần chiếm ưu thế
Nhận định thị trường chứng khoán tuần 25 - 29/9: Theo dự báo của công ty chứng khoán, mặc dù ngưỡng hỗ trợ xa quanh 1.17x, đã cho phản ứng và giúp VN-Index tránh được nhịp giảm sâu, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh trong các phiên kế tiếp vẫn đang có phần chiếm ưu thế.