Tài chính

Lợi nhuận quí II VietBank giảm gần 62%

20:01 | 20/07/2020

Chia sẻ

Trong quí II, thu nhập lãi thuần của VietBank đạt hơn 43 tỉ đồng, giảm gần 85,8% so với cùng kì. Thu nhập từ lãi sụt giảm và chi phí dự phòng rủi ro gia tăng khiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế của ngân hàng giảm 61,8% xuống còn 58 tỉ đồng.
Thất thu từ hoạt động cho vay, lợi nhuận quí II VietBank giảm gần 62% - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: VietBank)

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank - Mã: VBB) vừa công bố báo cáo tài chính quí II với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 58 tỉ đồng, giảm 61,8% so với cùng kì năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 46 tỉ đồng, giảm 61,4%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế VietBank đạt gần 288 tỉ đồng, tăng 15,2% và thực hiện được 47% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 229 tỉ đồng, tăng 15,8%.

Trong quí II, nguồn thu chính của ngân hàng là thu nhập lãi thuần giảm gần 85,8% với chỉ vọn vẻn hơn 43 tỉ đồng. Sự sụt giảm này chủ yếu do chi phí trả lãi của VietBank tăng tới hơn 44% trong khi thu nhập từ cho vay và lãi tiền gửi chỉ tăng 18,7%.

Thu nhập từ hoạt động cho vay suy yếu, lợi nhuận quí II VietBank giảm gần 62% - Ảnh 2.

Thu nhập lãi thuần của VietBank giảm mạnh do thu nhập lãi tăng thấp hơn nhiều chi phí trả lãi. (Nguồn: BCTC).

Ngược lại, các mảng kinh doanh khác lại cho thấy sự khởi sắc so với quí II/2019. Trong đó, hoạt động chứng khoán đầu tư mang về khoản lãi gần 247 tỉ đồng, gấp 6,3 lần cùng kì; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và hoạt động kinh doanh khác đều tăng trưởng ở mức hai con số.

Tổng hợp các mảng kinh doanh, thu nhập hoạt động của VietBank đạt 345 tỉ đồng, giảm 10,7%, trong khi chi phí hoạt động vẫn tăng hơn 16%. Kết quả, lợi nhuận thuần quí II của ngân hàng giảm gần 54% xuống còn 69 tỉ đồng.

Đi cùng với sự sụt giảm lợi nhuận thuần, việc trích lập dự phòng 11 tỉ đồng trong quí II (so với mức hoàn nhập hơn 2 tỉ đồng của quí II/2019) khiến lợi nhuận trước thuế của VietBank giảm 61,8% xuống 58 tỉ đồng.

Thất thu từ hoạt động cho vay, lợi nhuận quí II VietBank giảm gần 62% - Ảnh 3.

Kết quả hoạt động kinh doanh của VietBank trong quí II và 6 tháng đầu năm. (Nguồn: BCTC)

Tính đến 30/6, tổng tài sản ngân hàng đạt 76.674 tỉ đồng, tăng 11,2% so với cuối năm 2019. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 5,1% lên hơn 42.993 tỉ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 12,1% đạt 55.433 tỉ đồng.

Thất thu từ hoạt động cho vay, lợi nhuận quí II VietBank giảm gần 62% - Ảnh 4.

Một số chỉ tiêu tài sản của VietBank. (Nguồn: BCTC)

Đến hết quí I, tổng nợ xấu nội bảng của VietBank ở mức 807 tỉ đồng, tăng 49,7%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng lên gấp 1,5 lần với gần 533 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tăng từ 1,32% vào cuối năm 2019 lên 1,88%. 

Theo báo cáo tài chính , đến cuối tháng 6, VietBank đã không còn nợ xấu tại VAMC.

Thu nhập từ hoạt động cho vay suy yếu, lợi nhuận quí II VietBank giảm gần 62% - Ảnh 5.

Nguồn: BCTC quí II


Quốc Thụy