|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần CTCP Chứng khoán TP HCM thuộc sở hữu của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP HCM

14:39 | 19/02/2024
Chia sẻ
Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP HCM đưa ra đấu giá gần 106 triệu quyền mua cổ phần phát hành của CTCP Chứng khoán TP HCM.

 

Bích Thu