|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Thêm công ty cảng biển sắp lên sàn, hoạt động kinh doanh có gì đặc biệt?

08:01 | 10/04/2022
Chia sẻ
Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch 3,42 triệu cổ phiếu CVP của CTCP Cảng Cửa Việt. Mức giá chào sàn và ngày chính thức đưa cổ phiếu lên đăng ký giao dịch trên UPCoM chưa được công bố.

UBND tỉnh Quảng Trị sở hữu gần 97% vốn

Theo tìm hiểu, Cảng Cửa Việt được thành lập vào năm 2007 với vốn điều lệ 34,2 tỷ đồng dựa trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước từ công ty TNHH Cảng Cửa Việt do UBND tỉnh Quảng Trị quản lý. Từ khi hoạt động chính thức chuyển thành công ty cổ phần vào ngày 1/4/2020, công ty chưa từng thực hiện thay đổi vốn điều lệ.

Tính đến ngày 26/12/2021, Cảng Cửa Việt có tổng cộng 20 cổ đông, trong đó cổ đông nhà nước là UBND tỉnh Quảng Trị chiếm tỷ lệ sở hữu 96,95%. Nhà đầu tư nước ngoài không sở hữu cổ phần của công ty.

Về sở hữu của ban lãnh đạo, ông Phan Minh Ánh, Chủ tịch Hội đồng của Cảng Cửa Việt đại diện 41% vốn điều lệ cho UBND tỉnh Quảng Trị và sở hữu 6.700 cổ phần, tương đương 0,195% vốn điều lệ. 

Theo công bố, ông Nguyễn Văn Minh, Thành viên HĐQT sở hữu lớn nhất. Trong đó, sở hữu cá nhân 8.500 cổ phần, tương đương 0,248% vốn và sở hữu đại diện 375.453 cổ phần, chiếm 10,959% vốn điều lệ.

Ông Trần Văn Phúc, Trưởng ban kiểm soát nắm giữ 6.900 cổ phần, tương đương 0,201%. Ngoài ra một thành viên ban kiểm soát khác nắm giữ 7.000 cổ phần, chiếm 0,204% vốn điều lệ.

  Cơ cấu cổ đông CTCP Cảng Cửa Việt. Nguồn: Đ.Anh tổng hợp  

Cảng Cửa Việt kinh doanh ra sao?

Hoạt động kinh doanh chính của công ty gồm các mảng bốc xếp hàng hóa, nhà hàng các dịch vụ ăn uống, kho bãi và lưu giữ hàng hóa, san lấp mặt bằng, xây dựng công trình công ích khác. Cụ thể với các dịch vụ như nạo vét cảng biển, cảng sông, luồng lạch sông biển.

 

Về cơ cấu sản lượng hàng hóa thông qua tại Cảng Cửa Việt, loại hàng dăm gỗ chiếm tỷ trọng lớn nhất với tỷ trọng trung bình hàng năm hơn 99%. Các loại hàng còn lại thông qua cảng bao gồm Titan và VLXD, cát.

Lượng hàng hóa thông qua cảng Cửa Việt qua các năm không ngừng tăng lên. Nếu năm 2019 sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 384.233 tấn, tăng 2% so với năm 2018 thì năm 2020, sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng đột biến thêm 296.880 tấn tương đương tỷ lệ 77,27% so với cùng kỳ bất chấp đại dịch COVID-19. Ghi nhận trong năm 2021, sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng 3,2% so với năm 2020.

 Kết quả kinh doanh của CTCP Cảng Cửa Việt (tỷ đồng). Nguồn: Đ.Anh tổng hợp     

Cơ cấu doanh thu cụ thể, mảng bốc xếp hàng hóa và phí hàng hóa thông qua cảng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của công ty. Ba quý cuối năm 2020 doanh thu từ mảng này là 7,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 60,18%. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận ở mức 1,75 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, công ty ghi nhận doanh thu đạt 12,99 tỷ đồng. Trong đó doanh thu mảng bốc xếp hàng hóa và phí hàng hóa thông qua cảng là 10,26 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 71,78%. Công ty cũng báo lãi sau thuế 77,5 tỷ đồng. 

Thông tin về kế hoạch kinh doanh năm 2022, công ty xây dựng kế hoạch khá cẩn trọng trên cơ sở năng lực nội tại công ty và triển vọng phục hồi kinh tế hậu COVID-19 của Việt Nam và thế giới. Theo đó, công ty đặt mục tiêu doanh thu khoảng 13.400 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,75 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến đạt 3,5%.

Đ.Anh

Thị trường chứng khoán (25/5): Cổ phiếu lớn bứt tốc, VN-Index tăng hơn 14 điểm với thanh khoản cải thiện

Thị trường chứng khoán (25/5): Cổ phiếu lớn bứt tốc, VN-Index tăng hơn 14 điểm với thanh khoản cải thiện
Thị trường tăng điểm mạnh hơn về cuối phiên sáng, 23 mã trong nhóm VN30 tăng giá đẩy VN30-Index tăng gần 18 điểm. Trong số 10 cổ phiếu tác động tích cực nhất lên VN-Index có tới 9 mã thuộc rổ VN30.