|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thanh tra nhiều đơn vị lĩnh vực đa cấp, điện lực, hóa chất

22:40 | 21/12/2022
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Quyết định số 2528/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023.

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ thực hiện thanh tra 216 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước. Ngoài ra, giao Chánh Thanh tra Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.

Chánh Văn phòng, Chánh thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, đơn vị được thanh tra và liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Đáng chú ý, tại Quyết định số 2528/QĐ-BCT, Bộ Công Thương sẽ thực hiện thanh tra 216 đơn vị, doanh nghiệp liên quan tới việc chấp hành các quy định Nhà nước trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, công tác đầu tư, mua sắm thiết bị.

Mặt khác, thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản; chấp hành các quy định về phòng chống tham nhũng; chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.                                             

Bộ Công Thương cũng sẽ kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong lĩnh vực điện lực, xăng dầu, khai thác chế biến khoáng sản; tuân thủ pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử, bán hàng đa cấp…

Thời điểm thực hiện thanh tra sẽ thực hiện từ quý I đến quý IV năm 2023. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương các địa phương thực hiện thanh tra.

Theo Quyết định này, một số đơn vị sẽ được thanh tra đợt này như: Viện Công nghiệp thực phẩm, Công ty TNHH MTV Động cơ và Máy nông nghiệp miền Nam (Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP), Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (CTCP), Tổng công ty Khoáng sản - TKV, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau.

Uyên Hương