|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tập đoàn Than - khoáng sản thông tin về kết quả kiểm toán tài chính

21:20 | 23/02/2023
Chia sẻ
TKV cho biết tập đoàn đã bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư, điều này được khẳng định qua báo cáo tài chính của TKV các năm đều có lãi. Ngoài ra, TKV còn bảo đảm quy định về hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức an toàn, thấp hơn giới hạn quy định của Nhà nước.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin - TKV) vừa phát đi thông tin liên quan đến số liệu do Kiểm toán Nhà nước công bố về báo cáo tài chính năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 của TKV.

Trao đổi với Báo Chính phủ, TKV khẳng định sau khi trích lập các khoản dự phòng theo quy định, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp không phát sinh lỗ và có lãi, doanh nghiệp bảo toàn vốn.

Báo cáo tài chính của TKV qua các năm đều có lãi (từ khi thành lập chưa có phát sinh lỗ, thể hiện trên báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán độc lập hằng năm và được các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước kiểm tra, giám sát). "Do đó TKV đã bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư", thông cáo của TKV phát đi ngày 23/2.

 Nguồn: MH tổng hợp từ BCTC đã kiểm toán của TKV.

Không phát sinh nợ quá hạn

Theo tập đoàn, về việc quản lý công nợ, TKV đã thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý công nợ của Tập đoàn.

"Trong năm 2021 và 2022, TKV không phát sinh nợ phải thu quá hạn và cũng không phát sinh nợ quá hạn đối với ngân sách nhà nước, các khoản vay ngân hàng cũng như các khoản công nợ phải trả khác", đại diện TKV khẳng định.

Nguồn tiền trả nợ là doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, khấu hao máy móc thiết bị (đầu tư từ nguồn vốn vay), không phải từ lợi nhuận.

Kết quả tổng số doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 toàn Tập đoàn đạt 138.813 tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch năm và tăng gần 5% so với năm 2020. Tổng doanh thu trên tổng nợ là 1,86 lần. Lợi nhuận được ghi nhận trên báo cáo tài chính của TKV đã tính đầy đủ các khoản chi trả cho hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả tiền gốc, lãi vay đến hạn).

 Ảnh minh họa: TKV.

Hệ số nợ ở mức an toàn, thấp hơn quy định

TKV khẳng định, doanh nghiệp không có phát sinh nợ quá hạn với các bên cho vay. Điều này có thể kiểm chứng qua cổng thông tin tín dụng CIC.

Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn của tập đoàn năm 2021 là 0,97 lần, tăng 0,07 lần so với năm 2020 (0,90 lần), đảm bảo tính thanh khoản của toàn Tập đoàn.

Chia sẻ thêm, đại diện TKV cho biết, bất kỳ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào cũng cần có nguồn vốn để phục vụ đầu tư phát triển sản xuất và bảo đảm nhu cầu chi tiêu thường xuyên (tiền mua nguyên nhiên vật liệu, trả lương cho cán bộ nhân viên, trả lãi vay ngân hàng, nộp thuế, phí…). Do đó, ngoài nguồn vốn chủ sở hữu, các doanh nghiệp đều phải huy động nguồn vốn từ bên ngoài thông qua các hình thức vay tín dụng, phát hành trái phiếu, xã hội hoá,...

Đối với doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước như TKV, pháp luật có quy định cụ thể tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 91 về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp về việc huy động vốn, đồng thời nêu rõ hệ số nợ phải trả không quá 3 lần vốn chủ sở hữu.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của TKV năm 2021 là 1,60 lần, giảm 0,37 lần so với năm 2020 (1,97 lần) và thấp hơn nhiều so với mức trần quy định của Nhà nước (3 lần).

Không chỉ năm 2021 và 6 tháng năm 2022, trong tất cả các năm TKV đều bảo đảm quy định về hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức an toàn, thấp hơn giới hạn quy định của Nhà nước.

Minh Hằng

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 2 - 6/10: Tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh
Nhận định thị trường chứng khoán tuần 2 - 6/10: Theo dự báo của công ty chứng khoán, trong kịch bản thận trọng, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp điều chỉnh trong các phiên tới nhằm thiết lập một mặt bằng giá vững chãi hơn với ngưỡng hỗ trợ gần được đặt quanh 1.14x và sâu hơn là 1.12x.