Doanh nghiệp

Tài chính Hoàng Huy (TCH) muốn bán hết gần 10 triệu cổ phiếu quỹ

07:59 | 20/04/2021

Chia sẻ

Tài chính Hoàng Huy muốn bán sạch cổ phiếu quỹ nhằm tăng dòng tiền cho công ty.

Hội đồng quản trị  (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) đã công bố nghị quyết thông qua việc bán hết hơn 9,7 triệu (9.722.450) cổ phiếu quỹ thông qua giao dịch khớp lệnh hoặc thoả thuận trên sàn, giao dịch cổ phiếu lô lẻ với công ty chứng khoán.

Mục đích bán cổ phiếu quỹ nhằm tăng dòng tiền cho công ty để thực hiện các kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh năm 2021.

Thời gian giao dịch là trong vòng 30 ngày sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Giá bán theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch.

Với mức giá 23.350 đồng/cp kết phiên 19/4, ước tính công ty có thể thu về khoảng 227 tỷ đồng từ bán cổ phiếu quỹ.

Hơn 9,7 triệu cổ phiếu trên được doanh nghiệp thực hiện mua lại vào thời điểm cuối năm 2017, đầu năm 2018 với mức giá bình quân 22.627 đồng/cp. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2020 - 2021 (1/4/2020 - 31/3/2021), tại thời điểm cuối năm 2020, số cổ phiếu quỹ trên có giá trị gần 220 tỷ đồng. 

Về tình hình tài chính, hết năm 2020, tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn của công ty là 5.967 tỷ đồng, chiếm tới 54% tài sản. Khoản phải thu ngắn hạn là 1.702 tỷ và hàng tồn kho là 2.020 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020 là 8.303 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.470 tỷ đồng.

Cuối tháng 3 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã: HHS) đã thông qua việc cho phép cho công ty mẹ là Tài chính Hoàng Huy được mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS từ hơn 45,67% lên 52,95%. Do đó, TCH dự kiến mua thêm tối đa 20 triệu cổ phiếu HHS qua giao dịch khớp lệnh trên HOSE mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Mức giá mua căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch. Với thị giá cổ phiếu HHS hiện trên 7.300 đồng/cp, ước tính Tài chính Hoàng Huy sẽ phải chi trên 140 tỷ để nâng sở hữu. Thời gian mua trong vòng 1 năm kể từ ngày thông qua chủ trương này.

Ngày 15/5, Tài chính Hoàng Huy dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại TP Hải Phòng. 

Hoàng Kiều