|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Sau 3 tháng thông báo 'cống hiến cho Chứng khoán Trí Việt', ông Bùi Minh Tuấn lại nộp đơn xin từ nhiệm

19:25 | 03/03/2023
Chia sẻ
Ngày 28/2, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã: TVB) nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) công ty.

Theo đó, trong đơn ông Bùi Minh Tuấn cho biết từ thời điểm công ty xảy ra sự cố pháp lý, sau một thời gian cùng hỗ trợ khắc phục cá nhân ông nhận thấy công ty đã cơ bản ổn định và có được định hướng xây dựng và phát triển trong thời gian tiếp theo. Tuy nhiên quan điểm của cá nhân ông không phù hợp với định hướng này, do đó ông xin được từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT.

Cùng ngày, ông Bùi Minh Tuấn cũng có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (T-Corp, mã: TVC), công ty mẹ của TVB.

Cuối năm 2022, để tăng tỷ lệ sở hữu, ông Tuấn đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu TVC nhưng không mua vào cổ phiếu nào với lý do thay đổi định hướng cá nhân. Tại thời điểm công bố thông tin 1/2, ông Tuấn nắm giữ 630.000 cổ phiếu TVC, tương ứng tỷ lệ 0,53%.

Tại TVB, ông Tuấn được chấp thuận và bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần một năm 2021.

Ông từng được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT công ty trong khoảng thời gian 6 tháng cuối năm 2022 thay cho ông Phạm Thanh Tùng. Sau khi ông Tuấn xin từ nhiệm vị trí chủ tịch với lý do sức khoẻ và điều kiện cá nhân không cho phép, ông Phạm Thanh Tùng đã quay lại chức vụ này.

Vào ngày 2/12/2022, ông Tuấn đã có đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT. Tuy nhiên, đến ngày 11/12, ông lại rút đơn từ nhiệm.

"Hiện nay, tôi đã thu xếp ổn thỏa công việc cá nhân và tiếp tục mong muốn cống hiến cho Chứng khoán Trí Việt. Do đó, tôi làm đơn này xin rút lại đơn từ nhiệm đã gửi ngày 2/12/2022”, ông Tuấn viết trong đơn xin rút đơn từ nhiệm.

Diệu Nhi