|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Quy định mới về nhập khẩu gạo và lá thuốc lá khô từ Campuchia

03:00 | 06/04/2024
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023 và năm 2024.

Để triển khai thực hiện các quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Bản Thoả thuận giai đoạn 2023-2024 nêu trên, căn cứ quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản pháp luật liên quan, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 06/2024/TT-BCT quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023 và năm 2024.

Trụ sở Bộ Công Thương. (Ảnh: BNEWS).

Theo đó, đối tượng áp dụng là các thương nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng gạo và thuốc lá khô có xuất xứ Campuchia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tại Điều 2 nêu rõ, mã số hàng hoá và tổng lượng hạn ngạch thuế quan mặt hàng gạo và thuốc lá khô xuất xứ từ Campuchia theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 05/2024/NĐ-CP ngày 24/1/2024 của Chính phủ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản thoả thuận song phương giữa Việt Nam và Campuchia giai đoạn 2023-2024 (gọi là Nghị định 05/2024/NĐ-CP).

Ngoài ra, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2023 theo quy định tại khoản 1 Điều 2 được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 2 tháng 6 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Đặc biệt, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2024 theo quy định tại khoản 1 Điều 2 được áp dụng cho các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Liên quan đến việc áp dụng thuế suất, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, tại Điều 3 chỉ ra rằng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt với hàng hoá quy định tại Điều 2 Thông tư này theo quy định tại Nghị định 05/2024/NĐ-CP.

Đối với mặt hàng lá thuốc lá khô, thương nhân được Bộ Công Thương cấp Giấy phép nhập khẩu hạn ngạch thuế quan theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương và quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị đingj số 69/2018/NĐ-CP; số lượng nhập khẩu trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo Giấy phép do Bộ Công Thương cấp.

Về phương thức điều hành hạn ngạch thuế quan, tại Điều 4 nêu rõ, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng hoá quy định tại Điều 2 Thông tư này được điều hành theo phương thức trừ lùi tự động tại cơ quan hải quan nơi thương nhân làm thủ tục nhập khẩu. Việc trừ lùi tự động cho đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan hải quan. Thông tư số 06/2024/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2024.

Trước đó, ngày 2 tháng 6 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký Bản Thoả thuận thúc đẩy thương mại song phương với ngài Pan Sorasak - Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia. Bản Thoả thuận nêu trên có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 6 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Uyên Hương