Thời sự

Quảng Ngãi thu ngân sách hơn 3.600 tỷ đồng hai tháng đầu năm

21:57 | 01/03/2021

Chia sẻ

Hai tháng đầu năm, Quảng Ngãi đạt được một số kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách hơn 3.600 tỷ đồng, đạt 24% dự toán năm.

Theo báo Quảng Ngãi, tại phiên họp thường kỳ tháng 2, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2021 đạt được một số kết quả tích cực. Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khá, khoảng 6,65% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, toàn tỉnh đã gieo sạ xong lúa vụ Đông – Xuân với diện tích hơn 37.900 ha, giảm 0,3% so với cùng vụ năm trước. Tổng sản lượng thủy sản 2 tháng đầu năm ước đạt 34.400 tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra, sản lượng khai thác, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kim ngạch nhập khẩu, doanh thu vận tải, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đều tăng so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tháng 2 ước đạt 1.112 tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2021, tổng thu ước đạt trên 3.600 tỷ đồng, bằng 24% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương tháng 2 ước đạt 886 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhận định, qua đánh giá 2 tháng đầu năm 2021, Quảng Ngãi có đủ tự tin, hy vọng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm.

Để thực hiện tốt kế hoạch tháng 3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương phải nghiên cứu chương trình hành động của Tỉnh ủy để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ. 

Bước vào giai đoạn mới 2021-2025, nhiều cơ chế, chính sách thay đổi nên các ngành chức năng phải nghiên cứu, tham mưu để UBND tỉnh kịp thời có văn bản chỉ đạo cụ thể.