|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Ông Đỗ Hữu Hạ đăng ký bán 14,8 triệu cổ phiếu HHS

10:36 | 22/06/2021
Chia sẻ
Ông Đỗ Hữu Hạ muốn chuyển toàn bộ 14,8 triệu cổ phiếu HHS đang sở hữu cho Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) vừa thông tin đăng ký mua 14,8 triệu cổ phiếu HHS, tương đương 5,39% vốn của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy trong khoảng thời gian từ ngày 25/6 đến ngày 24/7. Giao dịch được thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận qua sàn. 

Cũng trong khoảng thời gian trên, ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đồng thời là Chủ tịch HĐQT Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đăng ký bán 14,8 triệu cổ phiếu HHS.

Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy hiện đang sở hữu gần 125,5 triệu cổ phiếu HHS, tương đương 45,67% lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy. Nếu giao dịch hoàn tất, số lượng cổ phiếu HHS của Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và người có liên quan sở hữu không thay đổi, với tổng tỷ lệ sở hữu là 51,06%.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án cho công ty mẹ là Tài chính Hoàng Huy nâng tỷ lệ sở hữu từ 45,67% lên 52,95%. Theo đó, Tài chính Hoàng Huy dự kiến sẽ mua tối đa 20 triệu cổ phiếu HHS thông qua phương thức giao dịch khớp lệnh trên HOSE.

Thu Thảo