|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

NHNN quyết định giảm toàn bộ vốn điều lệ của ngân hàng chuyển giao bắt buộc

21:09 | 05/05/2024
Chia sẻ
Tại dự thảo thông tư thay thế Thông tư 11, NHNN sẽ quyết định ghi giảm toàn bộ vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc để giảm lỗ lũy kế tương ứng, phù hợp với Điều 183 Luật Các TCTD 2024.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng. Thông tư mới kế thừa một số quy định tại Thông tư 11 ngày 2/8/2019 quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (Thông tư 11).

Trong đó, tại Điều 8 của Thông tư mới (tương ứng Điều 11 trong Thông tư 11), NHNN dự kiến có sửa đổi nhằm phù hợp với quy định tại Điều 183 Luật Các TCTD 2024. Điều 8 sẽ được chỉnh theo hướng quy định rõ thời điểm ghi giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt là thời điểm NHNN có Quyết định chuyển giao bắt buộc.

Điều 11 của Thông tư cũ quy định trong thời gian để nhận báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, quyết định giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ, ghi giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt. 

Theo đó, trường hợp giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ theo kết quả xác định của tổ chức kiểm toán độc lập cộng với kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt do Ban kiểm soát đặc biệt xác định, báo cáo là âm, thì NHNN sẽ quyết định việc ghi giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt về bằng 0 đồng để giảm lỗ lũy kế. 

Mức vốn này thay thế mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động mà NHNN đã cấp cho ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt.

Khoản 2 Điều 183 Luật các TCTD 2024: "Ngân hàng Nhà nước quyết định ghi giảm toàn bộ vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc để giảm lỗ lũy kế tương ứng". 

Trong khi đó, Điều 8 quy định NHNN quyết định ghi giảm toàn bộ vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc để giảm lỗ lũy kế tương ứng tại Quyết định chuyển giao bắt buộc theo quy định tại Điều 183 Luật Các TCTD 2024.

Thông tư này dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024 và thay thế Thông tư số 11/2019/TT-NHNN.

Trước đó, lãnh đạo NHNN cho biết đã trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc đối với 4 ngân hàng yếu kém thuộc diện kiểm soát đặc biệt bao gồm DongABank, CBBank, OceanBank và GPBank.

CBBank sẽ về với Vietcombank, trong khi OceanBank đang nhận sự hỗ trợ từ MB. GPBank nhiều khả năng sẽ được VPBank tiếp nhận và ngân hàng cuối cùng là DongABank sẽ về tay HDBank.

Minh Quang