Tài chính

Nhiều điểm 'xám' của Agribank được Kiểm toán Nhà nước điểm mặt

19:15 | 20/05/2019

Chia sẻ

Theo Kiểm toán Nhà nước, Agribank được đánh giá là tổ chức đầu tư tài chính kém hiệu quả với 5/6 công ty con thua lỗ, dính nhiều sai sót trong quá trình hạch toán, thủ tục vay vốn,...
Nhiều điểm xám của Agribank được Kiểm toán Nhà nước điểm mặt  - Ảnh 1.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank).

Trong báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã chỉ ra nhiều tồn tại ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank). 

Ngân hàng được đánh giá là đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp. Tổng vốn đầu tư của Agribank vào 6 công ty con là 2.391 tỉ đồng vào 6 công ty con với cổ tức và lợi nhuận được chia năm 2017 là 12 tỉ đồng. Đáng chú ý, có 5/6 công ty con lỗ luỹ kế, Agribank đã trích lập dự phòng đầu tư tài chính bằng 30,37% giá trị đầu tư. 

Cụ thể, Agribank đầu từ vào Công ty ALC I 713 tỉ đồng, Công ty ALC II: 12.464 tỉ đồng (đã xong thủ tục phá sản), Công ty CP Chứng khoán Agribank 469 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Agribank Việt Nam 113 tỉ đồng, Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản 6,3 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng còn thực hiện đầu tư khác 47 tỉ đồng vào Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (CBBank), đã được NHNN mua lại giá 0 đồng.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết Agribank đã hạch toán thừa lãi dự thu 136 tỉ đồng năm 2017; thực hiện phân loại nợ không phù hợp; trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chưa chính xác. KTNN đã thực hiện điều chỉnh giảm dư nợ nhóm 1 là 1.254,5 tỉ đồng, tăng dư nợ nhóm 2 là 703,6 tỉ đồng, tăng dư nợ nhóm 3 là 55,4 tỉ đồng, giảm dư nợ nhóm 4 là 100,4 tỉ đồng, tăng dư nợ nhóm 5 là 595,9 tỉ đồng. Như vậy, tổng nợ xấu của ngân hàng được điều chỉnh tăng khoảng 750 tỉ đồng. 

Cùng với đó, Agribank đã có sai sót trong trình tự thủ tục cho vay, hỗ trợ lãi suất sai qui định. Ngân hàng đã thẩm định thiếu chặt chẽ, chứng từ giải ngân không đầy đủ, chưa giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn vay, định kì chưa đánh giá lại tài sản đảm bảo.

Agribank cũng là một trong số những tổ chức có một diện tích đất sở hữu lớn chưa được sử dụng gây lãng phí tài nguyên. Cụ thể Agribank có 9 lô đất chưa được sử dụng với diện tích 16.911 m2.

KTNN cũng chỉ ra một số tồn tại chung ở các ngân hàng có vốn Nhà nước trong việc chậm quyết toán các chương trình hỗ trợ lãi suất và chưa thu hồi nợ tồn đọng nhóm 2 và nợ có tính chất tồn đọng nhóm 2 để hoàn trả ngân sách. 

Tính đến 31/12/2017, có 108,22 tỉ đồng và 2,2 triệu USD chưa được quyết toán, gồm 36 tỉ đồng và 2,2 triệu USD tại VietinBank; hơn 40 tỉ đồng tại BIDV; gần 31 tỉ đồng tại Agribank; hơn 1 tỉ đồng từ Vietcombank.

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra sai phạm của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) trong việc xóa nợ 95,37 tỷ đồng cho 9.187 khách hàng được coi là mất tích theo xác nhận của UBND và công an xã/phường. NHCSXH không đàm phán mức phí huy động vốn với các TCTD, mà thanh toán bằng mức tối đa theo quy định của NHNN là 1,35%, ảnh hưởng đến cấp bù chênh lệch lãi suất từ NSNN.

Trúc Minh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng