|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nhà thầu 'đòi' dừng dự án, Chính phủ giao VEC chủ động bố trí vốn tiếp tục thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành

21:17 | 30/03/2023
Chia sẻ
Trước tình trạng một số nhà thầu đã đề nghị chấm dứt hợp đồng thi công tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, VEC đã kiến nghị cho phép sử dụng số tiền 758 tỷ đồng từ nguồn thu phí các dự án đường cao tốc do VEC quản lý để làm vốn đối ứng cho dự án.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 30/3/2023 về việc bố trí vốn đối ứng của Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tại Nghị quyết này, Chính phủ thống nhất chủ trương Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) có trách nhiệm tự cân đối, bố trí số vốn đối ứng còn lại để tiếp tục triển khai, sớm hoàn thành Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chính phủ yêu cầu các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và VEC căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo, đề xuất. Trong đó có số liệu về số vốn đối ứng đã bố trí, giải ngân và số vốn đối ứng cần tiếp tục bố trí để hoàn thành dự án.

VEC cân đối, bố trí vốn đối ứng và triển khai Dự án bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, không để phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp; chịu trách nhiệm đảm bảo nghĩa vụ trả nợ với Chính phủ và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8 km khởi công từ năm 2014. Tổng mức đầu tư của dự án là 31.320 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của Chính phủ Nhật Bản (11.975 tỷ đồng), Ngân hàng Phát triển châu Á (13.654 tỷ đồng) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (5.689 tỷ đồng).

Trong quá trình thực hiện, do gặp một số vướng mắc về cơ chế đối với các nguồn vốn, trong đó nguồn vốn đối ứng còn có ý kiến khác nhau về trách nhiệm bố trí, nên từ năm 2019 đến nay dự án chưa được giao vốn đối ứng.

Do dự án dừng thi công trong thời gian dài, một số nhà thầu đã đề nghị chấm dứt hợp đồng.

Do vậy VEC kiến nghị cấp thẩm quyền cho sử dụng số tiền 758 tỷ đồng từ nguồn thu phí các dự án đường cao tốc do VEC quản lý đang tạm thời nhàn rỗi khi VEC chưa đến kỳ trả nợ vay làm đường cao tốc cho Nhà nước, để làm vốn đối ứng cho dự án.

Hạ An