Tài chính

Ngoài SMBC, Chứng khoán Bản Việt cũng muốn sở hữu cổ phần tại 'con gà đẻ trứng vàng' FE Credit

15:22 | 29/04/2021

Chia sẻ

Với mức định giá khoảng 2,8 tỷ USD, khoảng 50% phần vốn góp của VPBank tại FE Credit sẽ được chuyển nhượng cho SMBC và VCSC.

Tại đại hội đồng thường niên của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBanl - Mã: VPB), Hội đồng quản trị ngân hàng sẽ trình phương án chuyển nhượng tối đa 50% phần vốn góp của VPBank tại VPB FC hay FE Credit cho các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, VPBank sẽ bán 49% vốn điều lệ của FE Credit cho đối tác ngoại SMBC Consumer Finance Co., LTD của Nhật Bản và bán 1% vốn góp cho CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC). 

Ngân hàng cho biết FE Credit sẽ được chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên sau khi hoàn tất giao dịch theo quy định pháp luật.

Sau khi hoàn tất Giao Dịch, VPB FC vẫn là Công ty con của VPBank theo quy định pháp luật.

Ngoài đối tác ngoại SMBC, Chứng khoán Bản Việt cũng muốn mua cổ phần tại FE Credit - Ảnh 1.

Nguồn: DB tổng hợp.

Thông tin tiết lộ từ VPBank cho hay, mức định giá của FE Credit trong thương vụ này ước đạt 2,8 tỷ USD. Thương vụ được hoàn thành với sự hỗ trợ của Công ty Chứng khoán Bản Việt, Ngân hàng Credit Suisse và công ty tư vấn luật YKVN.

Như vậy, SMBC sẽ phải bỏ ra khoảng 1,37 tỷ USD và VCSC sẽ bỏ ra 28 triệu USD để sở hữu các phần vốn góp tương ứng. Không loại trừ khả năng phần chuyển nhượng 1% cho VCSC là phần trả phí cho dịch vụ tư vấn từ thoả thuận.

Như vậy, SMBC sẽ phải bỏ ra khoảng 1,37 tỷ USD và VCSC sẽ bỏ ra 28 triệu USD để sở hữu các phần vốn góp tương ứng.


Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện thông qua tờ trình thống nhất với quyết định của HĐQT, tiếp tục giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến giao dịch, điều kiện chi tiết về giá chuyển nhượng.

Cụ thể gồm cơ cấu tổ chức, nhân sự của VPB FC sau chuyển nhượng; điều kiện và điều khoản cụ thể trong Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng vốn, Điều lệ VPB FC và các tài liệu, thỏa thuận khác và tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến giao dịch.

Diệp Bình