|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngân sách bội thu gần 280.000 tỷ đồng trong 11 tháng đầu năm

10:29 | 29/11/2022
Chia sẻ
Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho hay, trong 11 tháng năm 2022, thu ngân sách đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán năm và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ dầu thô tăng đột biến đạt 69 nghìn tỷ đồng, bằng 244,6% dự toán năm và tăng 77,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê (GSO), thu ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2022 ước tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng Cục Thống kê đánh giá, bội thu ngân sách đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

 Nguồn: Hạ An tổng hợp từ Tổng cục Thống kê 

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 11/2022 ước đạt 134,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2022 đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán năm và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 11/2022 ước đạt 105,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2022 đạt 1.300,7 nghìn tỷ đồng, bằng 110,5% dự toán năm và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 11/2022 ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2022 đạt 69 nghìn tỷ đồng, bằng 244,6% dự toán năm và tăng 77,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 11/2022 ước đạt 21,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2022 đạt 263,5 nghìn tỷ đồng, bằng 132,4% dự toán năm và tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi ngân sách Nhà nước, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 11/2022 ước đạt 154,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2022 ước đạt 1.359,0 nghìn tỷ đồng, bằng 76,2% dự toán năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 11 tháng năm 2022 đạt 935,7 nghìn tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán năm và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 338,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% và giảm 0,6%; chi trả nợ lãi 82,8 nghìn tỷ đồng, bằng 79,8% và giảm 8,2%.

Như vậy, kết thúc 11 tháng đầu năm 2022, ngân sách bội thu hơn 279.900 tỷ đồng. 

 

Hạ An

Chứng khoán năm 2024 được dự báo tăng lên 1.300 - 1.350 điểm
Cơ sở để Chứng khoán MB (MBS) đưa ra kịch bản này là lãi suất điều hành của Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 sau đó giảm từ quý III/2024, mặt bằng lãi suất trong nước giữ nguyên như hiện tại hoặc giảm thêm 50 điểm cơ bản.