|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngân sách bội thu gần 280.000 tỷ đồng trong 11 tháng đầu năm

10:29 | 29/11/2022
Chia sẻ
Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho hay, trong 11 tháng năm 2022, thu ngân sách đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán năm và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ dầu thô tăng đột biến đạt 69 nghìn tỷ đồng, bằng 244,6% dự toán năm và tăng 77,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê (GSO), thu ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2022 ước tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng Cục Thống kê đánh giá, bội thu ngân sách đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

 Nguồn: Hạ An tổng hợp từ Tổng cục Thống kê 

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 11/2022 ước đạt 134,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2022 đạt 1.638,9 nghìn tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán năm và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa tháng 11/2022 ước đạt 105,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2022 đạt 1.300,7 nghìn tỷ đồng, bằng 110,5% dự toán năm và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thu từ dầu thô tháng 11/2022 ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2022 đạt 69 nghìn tỷ đồng, bằng 244,6% dự toán năm và tăng 77,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 11/2022 ước đạt 21,9 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2022 đạt 263,5 nghìn tỷ đồng, bằng 132,4% dự toán năm và tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi ngân sách Nhà nước, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 11/2022 ước đạt 154,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế 11 tháng năm 2022 ước đạt 1.359,0 nghìn tỷ đồng, bằng 76,2% dự toán năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi thường xuyên 11 tháng năm 2022 đạt 935,7 nghìn tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán năm và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 338,3 nghìn tỷ đồng, bằng 64,3% và giảm 0,6%; chi trả nợ lãi 82,8 nghìn tỷ đồng, bằng 79,8% và giảm 8,2%.

Như vậy, kết thúc 11 tháng đầu năm 2022, ngân sách bội thu hơn 279.900 tỷ đồng. 

 

Hạ An

Nhận định thị trường chứng khoán tuần 6 - 10/2: Tiếp diễn xu hướng đi ngang trong ngắn hạn đến khi dòng tiền trở lại
Dưới góc nhìn kỹ thuật của công ty chứng khoán, VN-Index đang được hỗ trợ ở vùng 1.058 – 1.067, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức thấp khi thanh khoản tuần tới dự kiến sẽ còn giảm.