Tài chính

Ngân hàng Phát triển Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

21:06 | 10/06/2019

Chia sẻ

Từ ngày 7/6, ông Đào Quang Trường chính thức giữ chức Tổng giám đốc VDB.
Ngân hàng Phát triển Việt Nam có Tổng Giám đốc mới - Ảnh 1.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Ảnh: VDB).

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). 

Cụ thể, ông Đào Quang Trường, Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam được chính thức giữ chức Tổng giám đốc VDB kể từ ngày 7/6.

Vào tháng 10/2017, ông Trường được giao tạm phụ trách Ban Điều hành Ngân hàng VDB từ ngày 1/10/2017, thay thế ông Trần Bá Huấn – nguyên Tổng giám đốc VDB nghỉ hưu. Một tháng sau đó, ông được giao làm Quyền Tổng giám đốc VDB.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam là ngân hàng thuộc sở hữu của Nhà nước hoạt động theo nhiệm vụ tín dụng chính sách của Nhà nước và các nhiệm vụ khác theo quy định của Chính phủ. Năm 2018, VDB được giao tổng mức kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước là 5.600 tỉ đồng. Dư nợ tín dụng đầu tư cuối năm 2018 ước đạt 87.728 tỉ đồng, giảm 6,5% so với cuối năm 2017.

Trúc Minh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng