|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

NCB đặt mục tiêu lãi 608 tỷ đồng trước phương án cơ cấu lại năm 2022

14:36 | 07/06/2022
Chia sẻ
Năm 2022, Ngân hàng Quốc dân (NCB) đặt mục tiêu tăng trưởng cho vay khoảng 10%, lợi nhuận trước phương án cơ cấu lại đạt 608 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm trước.

 Ngân hàng TMCP Quốc Dân. (Nguồn: NCB)

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – Mã: NVB) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước phương án cơ cấu lại là 608 tỷ đồng, tăng 19,6% so với năm trước.

Tổng tài sản dự kiến đạt mức 78.178 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Huy động từ khách hàng ước tăng 4,6%, đạt mức 67.551 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 10%, đạt 46.015 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức không quá 3%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của NCB

 Nguồn: Tài liệu đại hội cổ đông NCB.

Tại đại hội, NCB sẽ trình phương án điều chỉnh giới hạn sở hữu của cổ đông ngoại về 8% (thay vì ngưỡng 30% như hiện tại). Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ tới ngày 7/6 là 9%, tương đương gần 50,4 triệu cổ phần.

Bên cạnh đó, NCB cũng thông báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ trong thời gian qua. Tổng số cổ phiếu đã phân phối thành công trong đợt chào bán là 150 triệu cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán. Tổng số tiền thu được là 1.500 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ sau đợt chào bán là 5.602 tỷ đồng.

Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của NCB đạt 2,3 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2020 với cam kết sử dụng hết lợi nhuận để trích lập theo phương án cơ cấu lại. Tổng tài sản đạt 73.783 tỷ đồng, giảm 17% so với 2020. Huy động từ khách hàng đạt 64.520 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước. Cho vay khách hàng đạt 41.615 tỷ đồng, tăng 3,2%. Tỷ lệ nợ xấu là 3%, tăng 1,5% so với năm 2020.

Ngân hàng cũng cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục thay đổi giấy phép, thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ liên quan để hoàn tất việc tăng vốn điều lệ thông qua hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Huyen Vi

CEO WiGroup: Thanh khoản trung dài hạn và sức khỏe hệ thống ngân hàng không cho phép giảm mạnh lãi suất đầu ra
Theo CEO WiGroup, tỷ giá, lạm phát đều đang ủng hộ cho việc giảm thêm lãi suất điều hành, tuy nhiên thanh khoản hệ thống trung dài hạn và sức khỏe các ngân hàng không cho phép giảm nhanh lãi suất huy động và lãi suất cho vay.