Doanh nghiệp

Năm 2016, lợi nhuận của ‘ông trùm’ viễn thông VNPT giảm 40%

08:11 | 04/06/2017

Chia sẻ

“Ông trùm” viễn thông VNPT ghi nhận 4.140 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2016, giảm tới 40% so với năm 2015.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2016, theo đó, doanh thu thuần năm 2016 của VNPT đạt 50.601 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,6% so với năm 2015.

Mặc dù doanh thu duy trì mức tăng nhưng lợi nhuận trước thuế năm 2016 của VNPT lại giảm tới 40% so với năm 2015, tương ứng giảm 2.780 tỷ đồng, về mức 4.140 tỷ đồng. Bóc tách sâu hơn, nguyên nhân của sự suy giảm này đến từ việc chi phí bán hàng tăng mạnh và đặc biệt là doanh thu hoạt động tài chính giảm rất mạnh.

Cụ thể, năm 2016, VNPT ghi nhận chi phí bán hàng lên đến 2.716 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2015, tương ứng tăng 1.197 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính của VNPT năm 2016 lại giảm tới 57,5%, tương ứng giảm 3.066 tỷ đồng, về còn 2.267 tỷ đồng.

Tổng cộng, 2 nguyên nhân trên khiến lợi nhuận của VNPT suy giảm tới trên 4.200 tỷ đồng, tuy nhiên, việc giá vốn tăng chậm hơn doanh thu thuần, cộng với chi phí tài chính lẫn chi phí quản lý doanh nghiệp đều giảm, đã khiến lợi nhuận trước thuế năm 2016 của VNPT “chỉ” giảm 2.780 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của VNPT ở mức 89.289 tỷ đồng, tăng 0,54% so với hồi đầu năm, trong đó tập trung tại 2 khối tài sản chính, gồm 29.087 tỷ đồng ở các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và 37.252 tỷ đồng ở tài sản cố định.

Về nguồn vốn, đến hết ngày 31/12/2016, vốn chủ sở hữu của VNPT đạt 63.440 tỷ đồng, tăng 1,5% so với đầu năm. Nợ phải trả đạt 25.848 tỷ đồng, giảm 1,6%.

Kình Dương