Nhà đất

Long An giao gần 58.000 m2 đất làm khu dân cư Hải Sơn

18:11 | 07/10/2019

Chia sẻ

Tỉnh Long An vừa giao 57.607 m2 đất cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất (đợt 1) để đầu tư khu dân cư Hải Sơn (đợt 1).

UBND tỉnh Long An mới đây ban hành Quyết định về việc giao đất cho Công ty TNHH Hải Sơn thuê đất (đợt 1).

Theo đó, tỉnh giao đất và cho công ty Hải Sơn thuê 57.607 m2 đất (trong đó có 146 m2 đất giao thông do UBND xã Đức Hòa Hạ quản lí, xen kẽ trong dự án) để đầu tư khu dân cư Hải Sơn (đợt 1).

Cụ thể, tỉnh giao công ty Hải Sơn 50.758 m2 đất tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (trong đó có 146 m2 đất giao thông do UBND xã Đức Hòa Hạ quản lí, xen kẽ trong cùng dự án) để đầu tư khu dân cư Hải Sơn (đợt 1).

Về hình thức giao đất, trong diện tích trên, 26.613 m2 đất ở tại nông thôn giao đất có thu tiền sử dụng đất; trong đó có diện tích 13 m2 đất do nhà nước quản lí xen kẽ trong cùng dự án.

24.145 m2 giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh, bao gồm: đất giao thông, đất cây xanh được bàn giao lại cho địa phương quản lí sau khi đã hoàn thành xây dựng hạ tầng theo qui hoạch chi tiết được duyệt; trong đó có 133 m2 đất do nhà nước quản lí xen kẽ trong cùng dự án.

Về nguồn gốc, 50.612 m2 trong đó là đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân và 146 m2 đất giao thông do UBND xã Đức Hòa Hạ quản lí.

Thời hạn sử dụng đất tính từ ngày kí Quyết định này (11/9/2019) đến ngày 24/11/2060.

Ngoài ra, công ty Hải Sơn cũng được thuê 6.849 m2 đất tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa để đầu tư đất xây dựng cơ sở văn hóa, đất chợ, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc dự án khu dân cư Hải Sơn (đợt 1).

Phần đất này là đất thu hồi bồi thường của hộ gia đình, cá nhân; được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần. Thời hạn sử dụng đất tính từ ngày kí Quyết định này đến ngày 24/11/2060.

UBND tỉnh Long An chỉ rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kí hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Hải Sơn sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho công ty Hải Sơn sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo qui định; chỉnh lí hồ sơ địa chính theo qui định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Hòa Hạ xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho công ty Hải Sơn theo đúng vị trí, diện tích đã nêu và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Hải Sơn có trách nhiệm nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo qui định.

N. Lê