|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Loạt doanh nghiệp bị Uỷ ban chứng khoán phạt do vi phạm công bố thông tin

20:23 | 04/04/2024
Chia sẻ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố quyết định xử phạt hành chính đối với các đơn vị CTCP Cơ Điện Dzĩ An, CTCP GKM Holdings, Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam.

Ngày 1/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Cơ điện Dzĩ An (Mã: DZM). Công ty bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cơ điện Dzĩ An không công bố thông tin trên hệ thống của Uỷ ban chứng khoán nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu, gồm:

Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2022, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2023, báo cáo thường niên năm 2022 và báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023.

Ngoài ra, Cơ điện Dzĩ An công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu:

Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2021, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và giải trình kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 và giải trình kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2023, báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2021.

Trước đó, ngày 29/3, Tổng công ty Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex – Mã: VOC) cũng bị Uỷ ban chứng khoán nhà nước ban hành quyết định xử phạt với cáo buộc tương tự. Vocarimex bị phạt tổng cộng 145 triệu đồng do ba vi phạm.

Thứ nhất, công ty bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên và năm 2022; công văn số 16/DTV-TC ngày 18/2/2022 về việc nhận đơn xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát; Công văn số 57/DTV-TC ngày 7/7/2022 về việc ký hợp đồng kiểm toán, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10 ngày 21/9/2022 thông qua việc vay vốn tại ngân hàng thương mại.

Thứ hai, Vocarimex bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 về giao dịch bán hơn 44 triệu cổ phiếu VOC (tương đương 36,3% vốn điều lệ) của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước – cổ đông lớn và là tổ chức có liên quan của người nội bộ; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 không nêu rõ thành viên hội đồng quản trị không điều hành, không có thông tin đầy đủ về thành viên ội đồng quản trị.

Cuối cùng, Vocarimex còn bị phạt 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Cũng trong tháng 3, CTCP GKM Holdings (Mã: GKM) bị xử phạt với cùng lỗi, tổng số tiền phạt 205 triệu đồng. 

Thứ nhất, GKM Holdings bị phạt tiền 85 triệu đồng do thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định pháp luậ. Công ty phân phối trái phiếu riêng lẻ mã GKMH2124001 quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

Thứ hai, GKM Holdings bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn đối với trái phiếu riêng lẻ (mã GKMH2124001) trên chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp (CBONDS) các tài liệu: báo cáo tài chính đã được kiểm toán/soát xét, báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu các kỳ năm 2021, bán niên 2022, năm 2022, bán niên 2023; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên năm 2023.

Thứ ba, GKM Holdings bị phạt 55 đồng do công bố thông tin không đầy đủ về giao dịch giữa công ty với người nội bộ, cổ đông lớn (của công ty) tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022. 

Lai Phong