Nhà đất

Liên danh Kim.Q và HDLAND được chỉ định làm nhà đầu tư dự án khu dân cư mới hơn 400 tỉ đồng tại Hải Dương

18:45 | 16/01/2020

Chia sẻ

Dự án khu dân cư mới xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà có qui mô diện tích gần 29,4 ha, tổng vốn đầu tư hơn 405 tỉ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 75 tỉ đồng, vốn nhà đầu tư huy động hơn 330 tỉ đồng.

UBND tỉnh Hải Dương mới đây đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư xây dựng khu dân cư mới xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà.

Theo đó, hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án là chỉ định thầu. Đơn vị được chỉ định làm nhà đầu tư dự án là Liên danh Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Quốc Tế Kim.Q và Công ty cổ phần HDLAND.

Liên danh Kim.Q và HDLAND được chỉ định làm nhà đầu tư dự án khu dân cư mới hơn 400 tỉ đồng tại Hải Dương - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Một góc Thành phố Hải Dương (Nguồn: Cổng TTĐT Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Dương).

Dự án khu dân cư mới xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà có qui mô diện tích gần 29,4 ha, tổng vốn đầu tư hơn 405 tỉ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất). Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật là hơn 324,6 tỉ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 80,4 tỉ đồng.

UBND tỉnh Hải Dương cho biết, nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án này là 75 tỉ đồng (chiếm 18,52); vốn nhà đầu tư huy động là hơn 330 tỉ đồng (chiếm 81,48%). Giá trị nộp ngân sách nhà nước do nhà đầu tư đề xuất là 450 triệu đồng.

Dự án có thời hạn và tiến độ thực hiện trong 48 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Về các điều kiện sử dụng đất để thực hiện dự án, đối với đất ở, nhà nước giao đất cho nhà đầu tư theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn giao đất lâu dài. Nhà đầu tư tự tổ chức việc bán đất ở theo qui định của pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản.

Đối với đất thương mại dịch vụ, nhà nước cho Nhà đầu tư thuê đất, thời hạn sử dụng đất 50 năm. Đối với các loại đất khác, nhà nước giao đất theo qui định của pháp luật về đất đai.

K.Hà