|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Lịch cúp điện Tiền Giang

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (9/12/2023): Một số tuyến đường của TP Bến Tre, Châu Đốc và Mỹ Tho bị cúp điện từ sáng đến chiều tối

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (9/12/2023): Một số tuyến đường của TP Bến Tre, Châu Đốc và Mỹ Tho bị cúp điện từ sáng đến chiều tối

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 9/12/2023, một số tuyến đường của TP Bến Tre, Châu Đốc và Mỹ Tho cùng nhiều ấp ở huyện Giồng Trôm, Chợ Lách, Gò Công Tây có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 08/12/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (8/12/2023): Nhiều ấp thuộc huyện Ba Tri, Thoại Sơn, Châu Phú mất điện ban ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (8/12/2023): Nhiều ấp thuộc huyện Ba Tri, Thoại Sơn, Châu Phú mất điện ban ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 8/12/2023, nhiều ấp thuộc huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Bắc, Thoại Sơn, Châu Phú có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 07/12/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (7/12/2023): Nhiều ấp ở huyện Thạnh Phú, Giồng Trôm, Thoại Sơn, Chợ Gạo bị mất điện

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (7/12/2023): Nhiều ấp ở huyện Thạnh Phú, Giồng Trôm, Thoại Sơn, Chợ Gạo bị mất điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 7/12/2023, nhiều khu vực thuộc TP Long Xuyên, TP Châu Đốc, thị xã Tịnh Biên và các huyện Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú, Giồng Trôm, Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Gạo có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 06/12/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (6/12/2023): Nhiều phường thuộc TP Long Xuyên bị cúp điện từ sáng đến chiều tối

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (6/12/2023): Nhiều phường thuộc TP Long Xuyên bị cúp điện từ sáng đến chiều tối

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 6/12/2023, nhiều khu vực thuộc TP Long Xuyên và các huyện như Chợ Lách, Thoại Sơn, Châu Phú và Phú Tân có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 05/12/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (5/12/2023): Một số phường của TP Long Xuyên bị cúp điện cả ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (5/12/2023): Một số phường của TP Long Xuyên bị cúp điện cả ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 5/12/2023, một số phường tại TP Long Xuyên và nhiều ấp thuộc huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc và Thoại Sơn có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 04/12/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (4/12/2023): Nhiều ấp ở huyện Bình Đại, Châu Thành, Chợ Gạo mất điện ban ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (4/12/2023): Nhiều ấp ở huyện Bình Đại, Châu Thành, Chợ Gạo mất điện ban ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 4/12/2023, nhiều nơi thuộc huyện Bình Đại, Thạnh Phú, Châu Thành, Chợ Lách và Chợ Gạo có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 03/12/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (3/12/2023): Một số tuyến đường của TP Bến Tre, Mỹ Tho và huyện Chợ Mới mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (3/12/2023): Một số tuyến đường của TP Bến Tre, Mỹ Tho và huyện Chợ Mới mất điện cả ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 3/12/2023, nhiều phường thuộc TP Long Xuyên và một số tuyến đường ở TP Bến Tre, TP Mỹ Tho với huyện Chợ Mới có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 02/12/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (2/12/2023): Nhiều nơi ở huyện Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Gò Công Đông, Cai Lậy bị mất điện

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (2/12/2023): Nhiều nơi ở huyện Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Gò Công Đông, Cai Lậy bị mất điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 2/12/2023, nhiều khu vực thuộc TP Bến Tre và Long Xuyên cùng các huyện như Ba Tri, Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Châu Thành, Gò Công Đông, Gò Công Tây và Cai Lậy có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 01/12/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (1/12/2023): Một số xã thuộc huyện Châu Thành, Chợ Lách, Thoại Sơn mất điện

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (1/12/2023): Một số xã thuộc huyện Châu Thành, Chợ Lách, Thoại Sơn mất điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 1/12/2023, một số khu vực thuộc TP Bến Tre và các huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Thoại Sơn, Châu Phú và Cai Lậy có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 30/11/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (30/11/2023): TP Long Xuyên và huyện Tân Phú Đông mất điện nhiều nơi, có nơi cúp từ sáng đến chiều tối

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (30/11/2023): TP Long Xuyên và huyện Tân Phú Đông mất điện nhiều nơi, có nơi cúp từ sáng đến chiều tối

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 30/11/2023, nhiều phường ở TP Long Xuyên và nhiều ấp thuộc huyện Ba Tri, Giồng Trôm, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Thoại Sơn, Tân Phú Đông có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 29/11/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (29/11/2023): Nhiều khu vực ở TP Long Xuyên, Mỹ Tho và Châu Đốc mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (29/11/2023): Nhiều khu vực ở TP Long Xuyên, Mỹ Tho và Châu Đốc mất điện cả ngày

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 29/11/2023, một số phường của TP Long Xuyên và nhiều khu vực thuộc các huyện Ba Tri, Châu Thành, Phú Tân, Tân Phú Đông,...có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 28/11/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (28/11/2023): Nhiều ấp ở huyện Ba Tri, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc bị cúp điện

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (28/11/2023): Nhiều ấp ở huyện Ba Tri, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc bị cúp điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 28/11/2023, nhiều khu vực thuộc TP Long Xuyên, Châu Đốc và các huyện Ba Tri, Thạnh Phú, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc và Chợ Gạo có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 27/11/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (27/11/2023): Nhiều nơi ở thị xã Tịnh Biên và huyện Ba Tri, Bình Đại bị cúp điện

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (27/11/2023): Nhiều nơi ở thị xã Tịnh Biên và huyện Ba Tri, Bình Đại bị cúp điện

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 27/11/2023, nhiều khu vực thuộc huyện Ba Tri, Bình Đại, Chợ Lách, Châu Thành, Chợ Gạo và thị xã Tịnh Biên có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 26/11/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (26/11/2023): Nhiều nơi ở TP Long Xuyên và huyện Châu Thành mất điện từ sáng sớm đến chiều tối

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (26/11/2023): Nhiều nơi ở TP Long Xuyên và huyện Châu Thành mất điện từ sáng sớm đến chiều tối

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 26/11/2023, nhiều nơi ở TP Bến Tre, Long Xuyên và các huyện như Bình Đại, Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn, Phú Tân, Chợ Gạo và Tân Phú Đông có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 25/11/2023
Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (25/11/2023): Nhiều tuyến đường của TP Long Xuyên, Châu Đốc mất điện từ sáng đến tối

Lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày mai (25/11/2023): Nhiều tuyến đường của TP Long Xuyên, Châu Đốc mất điện từ sáng đến tối

Theo lịch cúp điện Bến Tre, An Giang và Tiền Giang ngày 25/11/2023, nhiều khu vực thuộc TP Bến Tre, Long Xuyên, Châu Đốc và các huyện Ba Tri, Châu Thành, Giồng Trôm, Tịnh Biên, Gò Công Đông, Chợ Gạo có thể sẽ bị cúp điện đột xuất ở một số thời điểm trong ngày.
Cần biết -06:00 | 24/11/2023

Lịch cúp điện Tiền Giang