|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lãnh đạo Vietnam Airlines có thu nhập bao nhiêu năm 2022?

14:47 | 11/12/2023
Chia sẻ
Tổng thu nhâp của các lãnh đạo HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát của Vietnam Airlines hồi phục so với giai đoạn COVID-19 song vẫn thấp hơn năm 2019 trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn chưa thoát lỗ.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - Mã: HVN), tổng quỹ tiền lương, thù lao của ban giám đốc, HĐQT và Ban Kiểm soát được hưởng trong năm 2022 là gần 11,6 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2021 song vẫn thấp hơn năm 2019 - năm trước đại dịch COVID-19 với hơn 13 tỷ đồng.

Trong đó, ông Đặng Ngọc Hoà - Chủ tịch HĐQT và ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc là hai lãnh đạo nhận lương và thù lao cao nhất trong năm ngoái với hơn 1,1 tỷ đồng, tương ứng với tổng thu nhập bình quân khoảng 99 triệu đồng/tháng.

Tổng tiền lương và thù lao của Ban Giám đốc Vietnam Airlines trong năm 2022 là gần 6,3 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2021 do trong năm doanh nghiệp bổ nhiệm thêm hai phó tổng và thu nhập của các lãnh đạo cũng cải thiện so với năm 2021.

Nhìn chung tổng thu nhập của các lãnh đạo ở HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2022 đều tăng so với năm 2021.

2021 là năm lỗ kỷ lục của Vietnam Airlines (lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 12.907 tỷ đồng) trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lên đỉnh điểm khiến ngành hàng không tê liệt. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của hãng bay này cũng gặp khó khăn.

Vào năm COVID thứ nhất (2020), tổng tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2020 chỉ có gần 6,5 tỷ đồng.

 Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng quỹ lương và thù lao của HĐQT, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát của Vietnam Airlines là gần 8,6 tỷ đồng, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Song doanh nghiệp không thuyết minh chi tiết thu nhập của từng cá nhân.

 Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III.

HK