|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vietnam Airlines: Khả năng hoạt động phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Chính phủ, việc giãn nợ của ngân hàng và nhà cung cấp

11:26 | 09/12/2023
Chia sẻ
Vietnam Airlines cho biết đang tái cơ cấu tài sản và thoái vốn các công ty con và công ty liên kết để gia tăng thu nhập và dòng tiền. Đồng thời, hãng bay này dự kiến triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines - Mã: HVN) đã chính thức công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 sau nhiều lần trì hoãn.

Theo số liệu sau kiểm toán, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần đạt 70.410 tỷ đồng, cao hơn 20% so với kế hoạch mà đại hội cổ đông đề ra và gấp 2,5 lần kết quả năm 2021 nhờ lượng khách nội địa tiếp tục hồi phục. Tuy nhiên, tổng công ty vẫn chưa thể thoát lỗ và ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 11.298 tỷ đồng. 

  Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.

Tại ngày 31/12/2022, nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 39.470 tỷ đồng, khoản phải trả quá hạn là 15.396 tỷ. Bên cạnh đó, cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu âm 11.056 tỷ đồng và lỗ luỹ kế 35.072 tỷ.

Doanh cho biết khả năng hoạt động liên tục của hãng bay sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ Việt Nam và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng và các khoản phải trả cho nhà cung cấp và cho thuê.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cho biết để duy trì hoạt động liên tục cho Vietnam Airlines, lãnh đạo đã đưa ra nhiều giải pháp về nguồn vốn, quản lý vốn lưu động,...

Về nguồn vốn hoạt động, theo chương trình hỗ trợ của Chính phủ, Vietnam Airlines đã hoàn thành việc phát hành 796.103.327 cổ phiếu trong năm 2021 với số tiền thu được từ vốn điều lệ tăng thêm là 7.961 tỷ đồng.

Tổng công ty cũng đã ký hợp đồng tín dụng với 3 ngân hàng thương mại trong nước và đã được giải ngân toàn bộ với tổng hạn mức tín dụng là 4.000 tỷ đồng, thời hạn trả nợ có thể kéo dài đến năm 2024.

Ngoài ra, doanh nghiệp cho biết đã và đang đàm phán với các ngân hàng thương mại để có thêm hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại ngày 31/12/2022, tổng hạn mức tín dụng mà Vietnam Airlines đã ký với các ngân hàng thương mại là khoảng 20.267 tỷ đồng, trong đó hạn mức tín dụng của các khoản vay ngắn hạn chưa sử dụng là khoảng 8.097 tỷ đồng.

Tổng công ty cũng khai thác các nguồn thu khác bao gồm thanh lý tàu bay, động cơ tàu bay và các khoản đầu tư tài chính.

Đến ngày 7/12, hãng bay này đã thực hiện bán 1 tàu bay, bán quyền mua và thuê lại 3 động cơ tàu bay, thanh lý khoản đầu tư vào Hãng hàng không Cambodia Angkor Air và đã thu được một phần giá trị hợp đồng với số tiền khoảng 942 tỷ đồng. Vietnam Airlines cho hay vẫn đang tiếp tục thực hiện kế hoạch bán các tàu bay còn lại theo kế hoạch.

  Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.

Về quản lý nguồn vốn lưu động, trong năm, các ngân hàng đã đồng ý tiếp tục cấp hạn mức tín dụng cho các khoản vay ngắn hạn mà tổng công ty đã thanh toán đúng hạn và đáp ứng các điều kiện và quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tổng công ty tin rằng sẽ tiếp tục duy trì được các hạn mức vay ngắn hạn hiện tại trong năm tiếp theo cũng như đảm bảo thanh toán các khoản gốc vay đến hạn. Đối với các khoản vay dài hạn và nợ thuê tài chính, Vietnam Airlines cũng đã đàm phán thành công với các chủ nợ để cơ cấu lại lịch thanh toán các khoản vay dài hạn và nợ thuê tài chính đến hạn trả.

  Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.

Doanh nghiệp thông tin đã và đang tiếp tục đàm phán giảm giá, giãn hoãn tiến độ thanh toán với các đối tác, trong đó nhiều đối tác đã đồng ý giảm giá (đối với chi phí thuê tàu bay và bảo dưỡng...) hoặc giãn hoãn lịch thanh toán (đối với chi phí thuê tàu bay, quản lý bay, các dịch vụ chuyến bay...).

Vietnam Airlines đã thỏa thuận với các đối tác để hủy (không nhận) 4 tàu bay dòng B787-10 và A320, ngoài ra 5 tàu bay dòng B787-10 và A320 NEO còn lại đã và đang được đàm phán để nhận vào năm 2024 thay vì nhận trong năm 2020, 2021 theo thỏa thuận ban đầu.

Tổng công ty cũng đã và đang đàm phán với một số nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa máy bay để bù trừ khoản quỹ đại tu đã thanh toán cho nhà cung cấp còn dư chưa sử dụng với khoản phải trả các nhà cung cấp này và thay thế biện pháp bảo đảm bằng L/C, qua đó, giảm khoản thanh toán bằng tiền cần huy động thêm cho nhà cung cấp khi đến hạn.

Tổng số tiền đã được thanh toán bù trừ và mở L/C thay thế đến thời điểm ngày 7/12 khoảng 3.768 tỷ đồng.

Một mặt, Vietnam Airlines cho hay đang tìm kiếm các nguồn tài chính để thanh toán các khoản nợ quá hạn với nhà cung cấp, số tiền là 15.396 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022. Tới ngày 7/2, khoảng 4.373 tỷ đồng nợ phải trả đã được các nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ chấp nhận cơ cấu lại kỳ hạn thanh toán sang các năm tiếp theo. Ngoài ra, trong năm, Vietnam Airlines đã thoả thuận bù trừ một phần khoản phải trả với quỹ đại tu đã nộp cho bên cho thuê.

Mặt khác, cũng đang tiếp tục đàm phán và kêu gọi sự hỗ trợ của các đối tác trong việc giảm và giãn hoãn thời hạn thanh toán đối với các khoản nợ quá hạn. 

Về Đề án tái cơ cấu lại tổng công ty, Vietnam Airlines thông tin đã hoàn thành đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025 và báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, đồng thời tổng công ty cũng đang trình các cấp có thầm quyền phê duyệt.

Trong đề án, tổng công ty sẽ thực hiện đồng bộ ba giải pháp để khắc phục tình trạng tài chính hiện tại bao gồm:

Thứ nhất, giải pháp cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh vận tải hàng không, trong đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường thích nghi, nhanh chóng phục hồi và sử dụng hiệu quả năng lực sản xuất.

Thứ hai là tái cơ cấu tài sản và thoái vốn các công ty con và công ty liên kết để gia tăng thu nhập và dòng tiền.

Thứ ba là chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hoàng Kiều