|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

lãi suất ngân hàng việt á

Lãi suất Ngân hàng Việt Á cao nhất tháng 1/2020 là 8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Việt Á cao nhất tháng 1/2020 là 8%/năm

Tháng 1/2020, VietABank tiếp tục áp dụng khung lãi suất huy động với nhiều gói tiết kiệm đa dạng. Mức lãi suất ngân hàng Việt Á cao nhất hiện là 8%/năm áp dụng với tiết kiệm bậc thang kì hạn 13 hoặc 15 tháng, số tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên.
Tài chính -09:36 | 06/01/2020
Lãi suất Ngân hàng Việt Á cao nhất tháng 12/2019 là 8%/năm

Lãi suất Ngân hàng Việt Á cao nhất tháng 12/2019 là 8%/năm

Tháng 12/2019, Ngân hàng Việt Á tiếp tục áp dụng khung lãi suất huy động khá ưu đãi với nhiều gói tiết kiệm đa dạng, cao nhất là 8,0%/năm đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm bậc thang kì hạn 13 hoặc 15 tháng, số tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên
Tài chính -12:09 | 10/12/2019
Lãi suất Ngân hàng Việt Á cao nhất tháng 11/2019 là 8,1%/năm

Lãi suất Ngân hàng Việt Á cao nhất tháng 11/2019 là 8,1%/năm

Tháng 11/2019, Ngân hàng Việt Á tiếp tục áp dụng khung lãi suất huy động khá ưu đãi với nhiều gói tiết kiệm đa dạng, cao nhất là 8,1%/năm đối với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm bậc thang từ 1 tỉ đồng trở lên trong 13 hoặc 15 tháng.
Tài chính -07:33 | 04/11/2019
Lãi suất Ngân hàng Việt Á mới nhất tháng 10/2019

Lãi suất Ngân hàng Việt Á mới nhất tháng 10/2019

Trong tháng 10, Ngân hàng Việt Á áp dụng lãi suất huy động cao nhất 8,1%/năm đối với sản phẩm tiền gửi tiền gửi tiết kiệm bậc thang.
Tài chính -15:50 | 04/10/2019
Lãi suất Ngân hàng Việt Á cao nhất tháng 9/2019 lên tới 8,1%/năm

Lãi suất Ngân hàng Việt Á cao nhất tháng 9/2019 lên tới 8,1%/năm

Trong tháng 9, Ngân hàng TMCP Việt Á có sản phẩm tiền gửi tiết kiệm bậc thang theo số tiền với lãi suất cao nhất lên tới 8,1%/năm.
Tài chính -07:42 | 18/09/2019
Lãi suất ngân hàng Việt Á tháng 8/2019 cao nhất lên tới 9%/năm?

Lãi suất ngân hàng Việt Á tháng 8/2019 cao nhất lên tới 9%/năm?

Mức lãi suất tiết kiệm bậc thang cao nhất của Ngân hàng Việt Á hiện tại là 8,3%/năm áp dụng cho tiền gửi kì hạn 7 tháng cả tại quầy và online lĩnh lãi cuối kì.
Tài chính -11:25 | 15/08/2019
Lãi suất Ngân hàng Việt Á cao nhất tháng 6/2019: Cộng 0,2% lãi suất cho khách hàng từ 45 tuổi

Lãi suất Ngân hàng Việt Á cao nhất tháng 6/2019: Cộng 0,2% lãi suất cho khách hàng từ 45 tuổi

Tháng 6, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại Ngân hàng Việt Á là 8,1%/năm áp dụng đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang kì hạn 13, 15 tháng với số tiền từ 1 tỉ trở lên.
Tài chính -09:58 | 24/06/2019
Lãi suất Ngân hàng Việt Á cao nhất tháng 5/2019 lên tới 8,1%/năm

Lãi suất Ngân hàng Việt Á cao nhất tháng 5/2019 lên tới 8,1%/năm

Trong tháng 5, Ngân hàng TMCP Việt Á có sản phẩm tiền gửi tiết kiệm bậc thang theo số tiền với lãi suất cao nhất lên tới 8,1%/năm.
Tài chính -07:52 | 23/05/2019
Lãi suất Ngân hàng Việt Á mới nhất tháng 3

Lãi suất Ngân hàng Việt Á mới nhất tháng 3

Trong tháng 3, lãi suất tiền gửi cao nhất tại ngân hàng Việt Á là 8,1%/năm, áp dụng đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm bậc thang từ 1 tỉ đồng trở lên theo kì hạn 13 tháng và 15 tháng.
Tài chính -12:12 | 27/03/2019
Lãi suất Ngân hàng Việt Á tháng 2 cao nhất là 8,1%/năm

Lãi suất Ngân hàng Việt Á tháng 2 cao nhất là 8,1%/năm

Lãi suất tiền gửi cao nhất tại ngân hàng Việt Á trong tháng 12 là 8,1%/năm, áp dụng đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm bậc thang từ 1 tỉ đồng trở lên tại kì hạn 13 tháng và 15 tháng.  
Tài chính -11:21 | 25/02/2019
Lãi suất Ngân hàng Việt Á mới nhất tháng 12/2018

Lãi suất Ngân hàng Việt Á mới nhất tháng 12/2018

Lãi suất tiền gửi cao nhất tại ngân hàng Việt Á trong tháng 12 là 8,1%/năm, áp dụng đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm bậc thang từ 1 tỉ đồng trở lên tại kì hạn 13 tháng và 15 tháng.
Tài chính -15:34 | 27/12/2018
Lãi suất Ngân hàng Việt Á mới nhất tháng 11/2018

Lãi suất Ngân hàng Việt Á mới nhất tháng 11/2018

Lãi suất cao nhất tại ngân hàng Việt Á tháng 11 là 8,1%/năm, đối với khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm bậc thang từ 1 tỉ đồng trở lên tại kì hạn 13 tháng và 15 tháng.  
Tài chính -16:03 | 19/11/2018
Lãi suất Ngân hàng Việt Á mới nhất tháng 10/2018

Lãi suất Ngân hàng Việt Á mới nhất tháng 10/2018

Mức lãi suất cao nhất áp dụng tại ngân hàng Việt Á trong tháng 10 là 8,1%/năm áp dụng cho khách hàng cá nhân đối với sản phẩm gửi tiết kiệm bậc thang và số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng.
Tài chính -21:13 | 22/10/2018
Lãi suất Ngân hàng Việt Á mới nhất tháng 8/2018

Lãi suất Ngân hàng Việt Á mới nhất tháng 8/2018

Mức lãi suất cao nhất áp dụng tại ngân hàng là 8,1%/năm áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm bậc thang với số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng.
Tài chính -17:51 | 30/08/2018
Lãi suất Ngân hàng Việt Á mới nhất tháng 7/2018

Lãi suất Ngân hàng Việt Á mới nhất tháng 7/2018

Mức lãi suất Ngân hàng Việt Á tại các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng ở mức khá hấp dẫn tương ứng 7%, 7,7% và 8%/năm (đối với số tiền từ 100 triệu đồng). Mức 8% cũng là mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng.
Tài chính -15:24 | 31/07/2018