|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận 800 tỷ, không chia cổ tức năm 2024

20:24 | 23/04/2024
Chia sẻ
Ngân hàng dự kiến trình đại hội đồng cổ đông phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận (1.525 tỷ đồng) nhằm gia tăng năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh của KienlongBank.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank - Mã: KLB) đã công bố, trong năm 2024, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 800 tỷ, tăng 11,32% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, tín dụng mục tiêu tăng hơn 14%, tổng huy động tăng 3,22%, tổng tài sản tăng 3,5% lần lượt đạt 60.000 tỷ, 81.000 tỷ và 90.000 tỷ đồng.

 

Trong năm trước, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Kienlongbank đạt hơn 718 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó lợi nhuận riêng ngân hàng đạt 711 tỷ đồng, lợi nhuận công ty con là hơn 7 tỷ đồng. Lãi thuần từ các hoạt động dịch vụ năm 2023 tăng hơn 35%.

Tính đến cuối năm 2023, tổng vốn huy động đạt 78.476 tỷ đồng, tăng 3,47% so với cuối năm 2022, trong đó tiền huy động từ các tổ chức kinh tế chiếm gần 77% tỷ trọng với mức tăng 15,6%.

Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi của ngân hàng ở mức 68,2%; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 23,26%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiếu là 9,73%.

Ngân hàng cũng dự kiến trình đại hội đồng cổ đông phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận (1.525 tỷ đồng) nhằm gia tăng năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh của KienlongBank.

Đại hội cũng sẽ xem xét thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Ban hành thay thế Điều lệ ngân hàng; thay đổi cơ cấu, số lượng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Hiện tờ trình cụ thể về việc bầu bổ sung và các ứng viên cho Hội đồng quản trị chưa được công bố.

H.T

Nên bỏ tiền vào tài sản đầu tư nào: Vàng, chứng khoán hay bất động sản?
Rót tiền vào đâu luôn là mối quan tâm thường trực của các nhà đầu tư. Việc quyết định đầu tư vàng, cổ phiếu hay bất động sản... phụ thuộc vào tình hình vĩ mô cùng những thông tin kinh tế, xã hội trong nước và thế giới. Tuy nhiên, không có công thức chung nào cho tất cả. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể điều chỉnh chiến lược phù hợp với bối cảnh kinh tế và khẩu vị của bản thân nhằm gia tăng lợi nhuận.