Thời sự

Khiển trách phó trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy và phó giám đốc Sở Tài nguyên Quảng Ngãi

17:10 | 26/09/2019

Chia sẻ

Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Em, phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Nguyễn Quốc Tân, phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh này.
 - Ảnh 1.

Ông Trần Em - phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi - Ảnh: C.X.

Chiều 26-9, tin từ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ra quyết định kỷ luật đối với ông Trần Em, phó trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy và ông Nguyễn Quốc Tân, phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh này.

Theo đó, ông Trần Em khi còn làm chủ tịch UBND huyện Đức Phổ có những sai phạm như: Thiếu kiểm tra để xảy ra việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng công tác duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn huyện không đúng thực tế.

Ngoài ra, ông Trần Em có sai phạm trong việc thống nhất chủ trương chỉ định nhà đầu tư thực hiện xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trước khi báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh; đề nghị bán chỉ định tài sản nhà nước không đúng quy định.

Ngoài ra, dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ không phù hợp quy hoạch nhưng ông Em không báo cáo rõ cho chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi biết trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

Không rà soát, kiểm chứng lại thông tin nhà máy vi phạm quy chuẩn về khoảng cách, dẫn đến lãnh đạo UBND tỉnh kết luận trước nhân dân không đúng thực tế.

Với những sai phạm trên, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Em.

 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quốc Tân - Ảnh: T.H.

Liên quan nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ, ông Nguyễn Quốc Tân với vai trò phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường, chủ tịch hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy.

Ông Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức rà soát, kiểm chứng thông tin, số liệu về khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường từ nhà máy đến khu dân cư, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trong khi nhà máy vi phạm quy chuẩn quốc gia về môi trường.

Ngoài ra ông Tân không rà soát, kiểm chứng lại thông tin mà khẳng định dự án trên không vi phạm quy chuẩn quốc gia về môi trường, dẫn đến lãnh đạo UBND tỉnh kết luận trước nhân dân không đúng thực tế.

Với sai phạm trên, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Quốc Tân.

Trần Mai