Tài chính

HSBC Việt Nam được chấp thuận bổ sung thêm hoạt động đại lí bảo hiểm

18:00 | 06/03/2020

Chia sẻ

NHNN chấp thuận bổ sung nội dung “Hoạt động đại lí bảo hiểm" vào giấy phép của HSBC Việt Nam kể từ ngày 4/3/2020.

Ngày 4/3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành quyết định về việc bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên HSBC (Việt Nam).

Theo đó, NHNN chấp thuận bổ sung nội dung “Hoạt động đại lí bảo hiểm” vào giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài do Thống đốc NHNN cấp cho HSBC Việt Nam.

HSBC Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục qui định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam đối với nội dung hoạt động được bổ sung nói trên.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí và là một bộ phận không tách rời của giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài do Thống đốc NHNN cấp cho HSBC Việt Nam.

Vào đầu tháng 1, HSBC Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Joonsuk Park làm Tân Giám đốc Khối kinh doanh Quốc tế, Khối Khách hàng Doanh nghiệp.

Trước khi được bổ nhiệm vị trí mới, ông Joonsuk Park là Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp đa quốc gia của HSBC Hàn Quốc.

HSBC cho biết, ông Joonsuk Park được kì vọng sẽ giúp ngân hàng thành công trong việc cung cấp hiệu quả các dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang có nhà máy sản xuất tại Việt Nam cũng như mới gia nhập thị trường này.

Thu Hoài