Doanh nghiệp

Hơn 40 doanh nghiệp sắp chốt quyền trả cổ tức, cao nhất 45%

14:52 | 04/07/2020

Chia sẻ

Trong tuần từ ngày 7/7 đến 13/7 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có hơn 40 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức cao trong đợt này gồm:

CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (Mã: NCT) dự định trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt tỉ lệ 45%, tức là cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 4.500 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 10/7 và 7/8. 

Trong đợt 1/2019, NCT đã trả cho cổ đông 4.000 đồng/cp, tổng tỉ lệ cổ tức của năm 2019 là 85%. Năm mỗi năm 2018 và 2017, NCT đều trả cổ tức tiền mặt theo hai đợt với tổng tỉ lệ 90% mệnh giá.

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (Mã: MFS) có kế hoạch trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỉ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận được 2.500 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 14/7 và 6/8.

Trong năm 2018 và 2017, MFS đều trả cổ tức tiền mặt với tỉ lệ 15% mệnh giá.

Công ty cổ phần Phú Tài (Mã: PTB), CTCP Dược phẩm OPC (Mã: OPC) và CTCP Bao bì Biên Hòa (Mã: SVI) đều dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 20%. 

Trong khi đó các cổ phiếu TVA, HPU, SGS và QSP đều có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 15-16% mệnh giá.

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới (Tổng hợp từ VNDirect):

STTMã CKSànNội dung chi tiếtNgày GDKHQNgày chốtNgày thực hiện
1PTBHOSEĐợt 2/2019 (2.000 đ/cp)13/7 14/7 20/8 
2GTSUPCOMNăm 2019 (580 đ/cp) 13/7 14/7 18/8 
3MFSUPCOMNăm 2019 (2.500 đ/cp)13/7 14/7 6/8 
4CDPUPCOMĐợt 2/2019 (200 đ/cp) 13/7 14/7 30/7 
5BCFHNXĐợt 1/2020 (500 đ/cp) 13/7 14/7 29/7 
6TPSUPCOMĐợt 2/2019 (400 đ/cp) 13/7 14/7 29/7 
7BMCHOSENăm 2019 (800 đ/cp) 13/7 14/7 27/7 
8PMBHNXNăm 2019 (1.000 đ/cp) 13/7 14/7 27/7 
9C36UPCOMNăm 2019 (500 đ/cp) 13/7 14/7 24/7 
10OPCHOSEĐợt 2/2019 (2.000 đ/cp) 13/7 14/7 24/7 
11SFNHNXĐợt 2/2019 (700 đ/cp) 13/7 14/7 24/7 
12POBUPCOMNăm 2019 (140 đ/cp) 10/7 13/7 13/8 
13SIVUPCOMĐợt 2/2019 (1.400 đ/cp) 10/7 13/7 29/7 
14HPUUPCOMNăm 2019 (1.500 đ/cp) 10/7 13/7 23/7 
15QSPUPCOMNăm 2019 (1.600 đ/cp) 9/7 10/7 10/8 
16TCHHOSEĐợt 2/2019 (550 đ/cp) 9/7 10/7 10/8 
17NCTHOSEĐợt 2/2019 (4.500 đ/cp) 9/7 10/7 7/8 
18HCMHOSEĐợt 2/2019 (700 đ/cp) 9/7 10/7 31/7 
19PICHNXNăm 2019 (500 đ/cp) 9/7 10/7 31/7 
20CC1UPCOMNăm 2019 (460 đ/cp) 9/7 10/7 30/7 
21EICUPCOMNăm 2019 (300 đ/cp) 9/7 10/7 29/7 
22THBHNXĐợt 1/2019 (700 đ/cp) 9/7 10/7 29/7 
23NBRUPCOMNăm 2019 (1.220 đ/cp) 9/7 10/7 24/7 
24STDOTCNăm 2019 (1.000 đ/cp) 9/7 10/7 24/7 
25SVIHOSENăm 2019 (2.000 đ/cp) 9/7 10/7 24/7 
26DHPHNXĐợt 2/2019 (500 đ/cp) 9/7 10/7 22/7 
27LBCUPCOMNăm 2019 (950 đ/cp) 9/7 10/7 22/7 
28SKVUPCOMNăm 2019 (2.454 đ/cp) 9/7 10/7 22/7 
29HMCHOSENăm 2019 (500 đ/cp) 9/7 10/7 20/7 
30TNGHNXNăm 2019, tỉ lệ 8% bằng cổ phiếu9/7 10/7 
31VIXHNXNăm 2019, tỉ lệ 10% bằng cổ phiếu9/7 10/7 
32ABCUPCOMNăm 2019 (1.000 đ/cp) 8/7 9/7 12/8 
33BRSUPCOMNăm 2019 (1.400 đ/cp) 8/7 9/7 31/7 
34ADPUPCOMĐợt 1/2020 (1.000 đ/cp) 8/7 9/7 24/7 
35TNAHOSENăm 2019 (500 đ/cp) 8/7 9/7 22/7 
36MTHUPCOMNăm 2019 (700 đ/cp) 8/7 9/7 21/7 
37SVGUPCOMNăm 2019 (60 đ/cp) 8/7 9/7 20/7 
38ST8HOSEĐợt 1/2020 (500 đ/cp) 7/7 8/7 28/7 
39GCBUPCOMNăm 2019 (800 đ/cp) 7/7 8/7 22/7 
40HECUPCOMNăm 2019 (2.500 đ/cp) 7/7 8/7 22/7 
41SGSUPCOMNăm 2019 (1.500 đ/cp) 7/7 8/7 20/7 
42TVAUPCOMNăm 2019 (1.600 đ/cp) 7/7 8/7 20/7 
43VGCHOSENăm 2019 (1.100 đ/cp) 7/7 8/7 20/7 
44SJ1HNXNăm 2019, tỉ lệ 5% bằng cổ phiếu7/7 8/7 
45SJ1HNXNăm 2019 (600 đ/cp) 7/7 8/7 20/7 

Song Ngọc