Nhà đất

Hơn 24.000 tỉ đồng đã đầu tư vào Bãi Dài Cam Ranh

19:55 | 04/09/2020

Chia sẻ

Theo Bản Quản lí Khu Du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh (BQL Bãi Dài), hiện khu vực Bãi Dài có 40 dự án dự án được cấp Giấy Chứng nhận đầu tư (GCNĐT) với tổng vốn đầu tư 29.341 tỉ đồng. Trong đó, tổng vốn đầu tư đã huy động khoảng 24.055 tỉ đồng.

Tuy nhiên, chỉ có 6 dự án gồm Vinpearl Long Beach villas, KDL nghỉ dưỡng cao cấp Duyên Hà, Fusion Maia Nha Trang Resort, KDL sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Eurowindow, Alma và dự án Khu đô thị Golden Bay (đã đầu tư hoàn thành hệ thống hạ tầng thuật) đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đất đai, qui hoạch, xây dựng và đã đi vào hoạt động toàn bộ dự án.

Hơn 24.000 tỉ đồng đã đầu tư vào KDL Bắc bán đảo Cam Ranh - Ảnh 1.

Hơn 24.000 tỉ đồng đã đầu tư vào KDL Bắc bán đảo Cam Ranh. (Ảnh: Khải An)

Bên cạnh đó có 5 dự án (KDL nghỉ dưỡng Biển Đông, Riviera Residences &Resort, Khu trung tâm DVDL biển Nam Hùng, Khu Resort và khách sạn Đỉnh Vàng Nha Trang, Khu du lịch Đỉnh Vàng - Cam Ranh) đã hoàn thành thủ tục đầu tư, đất đai, qui hoạch, xây dựng, đã đi vào hoạt động một phần dự án.

BQL Bãi Dài cũng cho biết, có 6 dự còn lại thuộc nhóm dự án đã hoàn thành các thủ tục đầu tư nhưng chưa hoàn thành thủ tục đất đai, qui hoạch, xây dựng, chưa triển khai thi công xây dựng, đang còn trong tiến độ hoặc vi phạm tiến độ hoặc đã hết tiến độ triển khai được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ngoài ra, có 21 dự án đã hoàn thành các thủ tục đầu tư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qui hoạch, cấp phép xây dựng, đã triển khai thi công, đang còn trong tiến độ hoặc vi phạm tiến độ hoặc đã hết tiến độ triển khai được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo BQL Bãi Dài, tính đến 6 tháng đầu năm 2020 các nhà đầu tư trong KDL thực hiện triển khai chậm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và một số vướng mắc về giải quyết các thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng (do các sai khác giữa qui hoạch 1/500 và qui hoạch 1/2000 chưa được khắc phục).

Nhiều nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án chậm tiến độ so với qui định tại GCNĐT và Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh nhưng chưa được xử lí theo qui định.

Đáng chú ý là các dự án KDL Nha Trang Seahorse Resort & Spa, theo GCNĐT dự án phải hoàn thành và đưa vào kinh doanh khai thác trước 31/12/2019. Tuy nhiên, dự án hiện mới thực hiện khoảng 400 tỉ đồng.

Hơn 24.000 tỉ đồng đã đầu tư vào KDL Bắc bán đảo Cam Ranh - Ảnh 2.

Nhiều dự án triển khai chậm tại KDL Bãi Dài. (Ảnh: Khải An)

BQL Bãi Dài cho biết, nhà đầu triển khai thực hiện dự án chậm tiến độ qui định tại GCNĐT, đến nay tiến độ thực hiện dự án đã hết nhưng nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành xây dựng dự án.

Đặc biệt, dự án có MĐXD gộp (MĐXD) trong qui hoạch chi tiết 1/500 lớn hơn MĐXD theo qui hoạch phân khu 1/2000 được duyệt và dự án có đất ở không hình thành đơn vị ở.

Hay như dự án Khu du lịch The Manna có tổng giá trị xây dựng đã thực hiện khoảng 250 tỉ đồng. BQL Bãi Dài cũng cho biết, dự án đã được cấp phép xây dựng theo qui hoạch cũ đã được phê duyệt. Tuy nhiên chưa điều chỉnh lại giấy phép xây dựng theo qui hoạch điều chỉnh.

Nhà đầu tư thực hiện dự án chậm tiến độ theo GCNĐT. Dự án có MĐXD trong qui hoạch chi tiết 1/500 lớn hơn MĐXD theo qui hoạch phân khu 1/2000 được duyệt .

Ngoài ra, BQL Bãi Dài cũng cho biết, đối với các dự án chưa có giấy phép xây dựng do các vướng mắc về MĐXD và đất ở không hình thành đơn vị ở trong đồ án qui hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét có giải pháp từng trường hợp cụ thể để giải quyết nhằm cấp phép xây dựng cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Riêng việc xử các dự án chậm tiến độ và cho phép điều chỉnh giãn tiến độ, BQL Bãi Dài đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tiến hành kiểm tra, xử , xem xét giải quyết việc giãn, điều chỉnh tiến độ hoặc chấm dứt hoạt động dự án theo qui định đối với các dự án chậm tiến độ theo qui định.

Khải An